Važnost networkinga u struci

Networking je u slobodnom kreativnom prevodu net work – mreža koja radi. Bez kontakata nema posla u većini poslova, a naročito u našoj struci. Već se pojavila teorija marketinga o 7 P: PEOPLE PEOPLE PEOPLE… a moj poslovni mentor Dragan Sakan je govorio da „svaki biznis čine ljudi – reklamni malo više“.

„Vaš network je vaš net worth“ već je napisano. Vrednost je ono što definitivno određuje značaj networkinga. Dobar networking povećava vrednost vašeg posla, vašu ličnu vrednost, vrednost vašeg iskustva i potencijal povezivanja.

Ljudi su osnova biznisa, a kad govorimo o networkingu možemo ga strukturirati kao networking prema stručnoj javnosti, medijima i srodnim delatnostima. Tu je i lični krug uticaja, naše kolege, dobavljači i online zajednica. Povezati se, umrežiti se je svakako sine qua non dobrog biznisa.

Stručnu javnost čine stručna udruženja, klijenti, agencije, akademski sektor (fakulteti, instituti, itd) i stručni mediji.

Stručna udruženja (UEPS, IAA, DSOJ) nam omogućavaju pristup informacijama, umrežavanje i stalni kontakt sa trendovima. Udruženja daju struci legitimitet i dodatnu snagu. Udruživanje povećava i ugled same struke. Znati ko je ko u poslu je takođe i pitanje pristojnosti i poslovne etikecije.

Stručne manifestacije, seminari i festivali nam pružaju mogućnost kvalitetnijeg upoznavanja. Okupljanja su prilika da se podele mišljenja, ideje, da se uveća baza znanja i stručnosti. Manifestacije nam pomažu da uočimo šanse, prepoznamo trendove, odmerimo snage i spazimo prilike. Na nedavno održanom »Forumu Izazov« imali smo priliku da iskusimo sve benefite networkinga u samo dva dana.

Akademska misao svakako treba da prati praksu. Razmena mišljenja sa akademskih sektorom pruža velike mogućnosti u smislu selekcije kadrova, case study-ja, proučavanja konkurencije i unapređenja znanja i veština.

Lični krug uticaja takođe može biti veoma koristan u poslu. Preporuke su od velike važnosti, jer ljudi vole da rade sa ljudima kojima veruju. Mera poznatosti može biti mera poverenja. Nije »preko veze« nego upravo poznato, provereno, preporučeno.

Ljudi su i vaše kolege i njihov krug uticaja, dobavljači, umetnici i postojeći i budući saradnici. Širenje kruga uticaja možemo privući kvalitetnije saradnike na svim nivoima. Što je kvalitetnija mreža naših kontakata to je i proizvod koji nudimo bolji i kvalitetniji i možemo ga plasirati po konkurentijoj ceni. Sa druge strane, možemo nuditi naš proizvod odnosno uslugu većem krugu potencijalnih klijenata. I obrnuto, ako ste klijent, možete bolje i efikasnije prepoznati potencijalne parnere na strani agencija.

Pored lokalnog veoma je važan i međunarodni networking. Neke agencije su deo globalnih networka koji kako im ime kaže isto rade na umrežavanju – net-workingu, što je prednost pripadnosti evropskoj ili svetskoj komunikacionoj mreži…Klijenti takođe posluju u okviru regionalnih ili globalnih korporacija.

Marketing komunikacije su neraskidivo vezane za tehnološke, sociološke i sveopšte promene u društvu. Stoga svaki revnosni marketinški stručnak zna da treba da zna od svega po malo, da prati srodne delatnosti i opšte tokove informacija. Treba biti u kontaktu sa celokupnom privredom i zbog opšte informisanosti, praćenja trendova pa i inspiracije.

I da dodam, ako je tačna priča o „sedam stepeni razdvajanja“ – da bilo koja dva čoveka na planeti Zemlji mogu da se povežu preko drugih 6 ljudi – naši željeni kontakti, a time i naša željena mreža kontakata, može biti bliža nego što mislimo.

Autor teksta:
Tijana Adamov, Managing Director, Scholz&Friends Belgrade


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari