Odnosi s javnošću – prvi univerzitetski udžbenik

REGION – Prvi hrvatski univerzitetski udžbenik „Odnosi s javnošću“ autorke Ane Tkalac Verčič predstavlja izuzetno važan doprinos odnosima s javnošću kao savremenoj komunikacijskoj disciplini u Hrvatskoj.

Nakon stručne recenzije Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta „Odnosi s javnošću“ postala je prva knjiga koja objedinjuje praktično i teorijsko znanje u PR struci i ima status univerzitetskog udžbenika.

Kroz 15 poglavlja knjiga obrađuje teme istorije odnosa s javnošću, teorija komunikacije, kriznih komunikacija, društvenih medija, odnosa s javnošću te marketinga. Takođe, ono po čemu se ova knjiga posebno ističe su praktični primeri koje su kroz studije slučaja predstavili vrsni stručnjaci odnosa s javnošću.

James E. Gruning, profesor emeritus sa Odeljenja za komunikologiju Univerziteta u Marylandu (SAD) ističe kako je važnost ove knjige upravo u pristupu čitaocima koji se upoznaju sa velikim brojem teorija relevantnih za studente i profesionalce svuda u svetu. Ističe da teorije obuhvataju ulogu odnosa s javnošću u organizacionom strateškom menadžmentu, odnos različitih funkcija menadžmenta i odnosa s javnošću, teorije javnosti i zainteresovanih strana, komunikacijske teorije poput teorije difuzije, teorije postavljanja dnevnog reda, persuazije, dvosmerne komunikacije i etike te naglašava: „Autorka dodatno izlaže program akcionog planiranja, sprovođenja i evaluacije programa odnosa s javnošću. Time pojašnjava važnost sprovođenja istraživanja, identifikacije problema, postavljanja ciljeva i planiranja pre sprovođenja programa – korak koji većina praktičara u svetu (pa verovatno i Hrvatskoj) uglavnom zanemaruje.“


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari