Kreativnost je suštinski važna u IT industriji!

Adrianna Mangion, Chief Marketing & Operations Officer Microsoft CEE Multi Country, specijalno za Marketing mrežu objašnjava vezu između marketinga i IT-ja i kako su digitalne komunikacije transformisale naše živote.

Kako biste objasnili vezu između marketinga i IT-ja?
Savremeni koncept alata za digitalne komunikacije i društvene mreže, sofisticirana analitika i korisnici koji se u velikoj meri oslanjanju na internet, pomerili su granice marketing stručnjacima. Marketing je kročio u novo doba osnaženog i informisanog kupca, koji je u samom središtu svake marketinške odluke.
Neprestane promene u savremenom poslovanju i životu menjaju samu suštinu marketinga i stvaraju nove prilike. Na primer, primena digitalnih marketinških strategija dovela je do stvaranja dubljih uzajamnih odnosa sa korisnicima i, sa druge strane, pojačala veze marketinga sa ostalim segmentima u organizacijama – počev od prodajnih strategija do ljudskih resursa. Digitalni marketing stvara potpuno novi skup korisnika i partnera koji nikada ranije nisu bili podržani od strane prodajnih odeljenja. Usvajanje i primena cloud tehnologija podstakla je inovacije u bukvalno svakom domenu poslovanja, omogućujući prikupljanje i analiziranje ogromnih i stalno rastućih količina podataka. Trendovi poznatiji kao “Internet of Things” (IoT) i “Big Data” povukli su marketing na taj kolosek, donoseći nove, inovativne i izazovne pristupe. Moderni marketing se oslanja na podatke i nove koncepte “targetiranja” i analiziranja ponašanja potrošača, zatim korišćenja poslovne analitike i inteligencije (BI), kao i rešenja za upravljanje odnosa sa korisnicima (CRM solutions) – u primeni efektnih strategija. Na taj način se, na primer, kompletna industrija oglašavanja menja.

Koji će trendovi obeležiti IT industriju u 2017?
Glavni trend, koji je već postao standard ili norma u savremenom poslovanju, jeste cloud – tehnologija informatičkog oblaka. Ljude pomisao na cloud obično asocira na skladištenje podataka na veb-u, slušanje muzike sa interneta u realnom vremenu (striming), ili proveru elektronske pošte u pokretu, sa bilo kog mesta. Ali, dolazeće inovacije kao što su pametni gradovi, pametni automobili, pametni domovi, robotika i još mnogo toga – zasnivaju se upravo na cloud tehnologiji. Efikasnost i isplativost cloud-a sa aspekta troškova je osnovni činilac koji omogućuje demokratizaciju dolazećih tehnoloških koncepata kao što su veštačka inteligencija („Artificial Intelligence“, skr. AI) i „Internet of Things“ (skr. IoT). Uz nova i lako dostupna AI i IoT rešenja, društvene zajednice mogu da ubrzaju medicinska istraživanja i pronalaženje lekova, ostvare uštede energije u svetu već osiromašenih resursa, kao i da unaprede sigurnost povezivanjem oblasti kao što su zdravstvena istraživanja, procesna industrija sa termostatima i senzorima za merenje protoka i ispravnosti vode, ili samih automobila – na cloud. Gotovo svaka delatnost u ovom trenutku ima potencijal povezivanja na cloud, počev od najprostijih primena kao što su stočarstvo ili isporuka pica, čime vlasnici biznisa dobijaju inteligentne podatke na osnovu kojih mogu da unaprede svoje usluge za korisnike. Cloud, ili Microsoft Azure u našoj terminologiji, mesto je gde se podaci sa svih povezanih uređaja stapaju u korisne, akcione infomracije koje se mogu primeniti da unaprede način na koji radimo to što nam je važno. Takođe, kada posmatramo opšti trend mobilnosti, ne sagledavamo ga samo kao mobilnost ili prenosivost uređaja. Mi mobilnost vidimo kao stanje svesti, percepciju. Da, i mi volimo svoje uređaje, ali to što je zapravo važno je mobilnost našeg doživljaja, iskustva – bez obzira na to koji uređaj koristimo. Naš posao i privatni život se vremenom sve više prepliću. Zbog toga je cloud važan. Cloud omogućuje mobilnost naših doživljaja, iskustava.

Koji nas noviteti očekuju u oblasti marketinga u narednim godinama – u smislu inovativnih pristupa i alata?
Kao i druge delatnosti i oblasti, marketing će se sigurno okrenuti novim tehnologijama kao što su proširena realnost, 3D i 4K tehnologije koje menjaju sve – način na koji kupujemo, komuniciramo, stvaramo i igramo se. Korišćenjem proširene ili „mešane“ realnosti studenti medicine mogu da uvežbavaju složene zahvate i procedure bez rizika po pacijante, arhitekte mogu da ušetaju u hol zgrade koja još uvek nije ni započeta, a svako će moći da istražuje egzotične kutke Rima ili planete Mars iz sopstvene dnevne sobe. Društvene mreže svakome već omogućuju platformu i publiku sa kojom mogu da podele kreacije i objavljuju svoja postignuća, što će se sigurno proširiti i na 3D tehnologiju. Roboti i inteligentna automatizacija takođe postepeno postaju način podrške za sve ove podatke. Zamislite šta bi tek mogao da bude naredni korak u kombinaciji svega gore navedenog i napredne analitke podataka!

Kako su digitalne komunikacije transformisale naše živote? Kako biste opisali njihovu ulogu u biznisu iz perspektive multikulturalnog regiona u kome vodite marketing i operacije u Microsoftu?
Digitalne komunikacije i alati omogućili su, na primer, da svako može da postane izdavač. U drugim industrijama su, takođe, promenile način na koji poslujemo, kao na primer u hotelskoj industriji, transportu i mnogim drugim. Tradicionalne kompanije su jednostavno izgubile kontrolu nad komunikacijama sa korisnicima i načinom na koji su pružale usluge. Kontrola je sada prešla u ruke korisnika i potrošača.
Ipak, oni sa jasnom vizijom, koji su ostali usredsređeni na korisnike tako što im se obraćaju preko novih kanala komunikacije – ugrabili su ovu priliku da ojačaju svoju tržišnu poziciju. Lideri ove transformacije ulažu u tehnologiju koja im pomaže da unaprede način na koji posluju – od novih platformi, aplikacija i komunikacijskih kanala, do holograma i veštačke inteligencije koje tek nastupaju.
Ovo je situacija koja se sreće i širom multikulturalnih i heterogenih tržišta u našem regionu „Microsoft CEE Multi country“, koji se sastoji od 15 zemalja. Uloga digitalnih komunikacija u poslovanju kreće se od uspešnih startap kompanija – koje predvode u načinima na koje plasiraju svoje inovacije, do društvenih mreža koje se svugde koriste za ličniji pristup i komunikaciju sa korisnicima. I granice nisu utvrđene – možete da vidite odlične primere i u Srbiji među 150 startup kompanija u okviru Microsoft „BizSpark“ i „BizSpark+“ programa podrške, ili na našoj poslednjoj „Sinergija16“ godišnjoj konferenciji u Beogradu, gde su „beacon” tehnologije zasnovane na mobilnim aplikacijama i Bluetooth vezi, uspešno korišćene kao alat kojim su sponzori motivisali učesnike da posete njihove štandove i ostvare dalju interakciju.

IT i drugi sektori koji se oslanjanju na veštine umnogome zavise od adekvatnih obrazovnih struktura koje treba da obezbede adekvatan kadar za tražene poslove. Da li je obrazovni sistem dorastao ovim izazovima?
Ulažemo velike napore da podržimo pozitivnu transformaciju obrazovanja u svakom aspektu, tako da zaposleni u budućnosti mogu da održe ritam sa konstantnim i neizbežnim promenama. Kada rezultat obrazovnog sistema bude omogućavanje učenicima, studentima i zaposlenima da stiču najsavremenija znanja i veštine, uz stvaranje svesti i otvorenosti za učenje tokom celog životnog veka i usvajanje noviteta, onda možemo da kažemo da je sistem uspešan.
Zbog toga Microsoft neprestano ohrabruje i osnažuje nastavnike i učenike, kao i decu da počev od najranijeg detinjstva preskaču granice u efikasnoj primeni tehnologija. Ohrabrujemo ih, štaviše, da se oprobaju u kreiranju tehnologija koje će se koristiti u budućnosti. To zahteva pristup koji nije proceduralan, već privlačan i zabavan, čime se utabava put za pravljanje ranih koraka u programiranju i algoritamskom načinu rešavanja problema. Igre poput Minecraft-a se sada koriste za obuku stotina miliona ljudi širom sveta o tome kako se stvaraju i dele kreacije u 3D virtuelnim svetovima, što takođe otvara prostor za usvajanje novih veština neophodnih život u 21. veku. Lokalno, kancelarije Microsofta u Srbiji i Crnoj Gori pokreću brojne inicijative i projekte u domenu osavremenjivanja i razvoja obrazovanja, pospešivanja zapošljavanja i inovacija. Verovatno znate da smo ovde potpisali Ugovor o transformaciji obrazovanja kojim je školama, nastavnicima i učenicima omogućeno da koriste Office 365 cloud usluge besplatno. Takođe smo u saradnji sa Ministarstvom turizma, trgovine i telekomunikacija sproveli inicijativu “IT karavan” u 15 gradova Srbije za više od 5.000 učenika, sa ciljem da približimo tehnologije učionicama i podučimo učenike kako da bezbedno koriste tehnologije. Imamo 21 nastavnika iz Srbije koji su globalno prepoznati po upotrebi Microsoft tehnologija u obrazovanju sa ciljem modernizovanja i unapređenja procesa nastave. Oni su uključeni u globalni ekspertski program Microsoft inovativnih nastavnika (MIE experts). Uz to, projekat Škola budućnosti pokrenuta u jednoj od osnovnih škola u južnoj Srbiji uvršten je među 800 Microsoft pokaznih škola širom sveta, kao primer dobre prakse u primeni tehnologija u obrazovanju. Naša lokalna kancelarija je takođe potpisala Memorandum o razumavanju sa Univerzitetom u Beogradu i Univerzitetom u Novom Sadu, sa ciljem stvaranja platforme za uspešnu implementaciju savremenih informacionih tehnologija u akademskom obrazovanju.

Koliko je kreativnost važna u IT industriji?
Kreativnost je suštinski važna u IT industriji i svakim danom postaje sve važnija. U prošlosti smo tehnologiju uglavnom koristili za preuzimanje sadržaja sa interneta – od filmova, preko muzike i igara, do fotografija i vesti dana. Danas, 80 posto ljudi u starosnoj dobi od 12-24 godina smatra da je kreativnost jedna od najznačajnijih komponenti njihovih života. Svedočimo mnogo većem ushićenju oko kreiranja sadržaja, umesto oko konzumiranja. Podsticanje kreativnosti je od ključnog značaja u pripremama mladih ljudi za zaposlenje i rad. Svetski ekonomski forum je istakao da se kreativnost smatra trećom po značaju veštinom za radno mesto, gde se pomerila sa 10. mesta u 2015. godini. Za Microsoft kreativnost je vrh svega što radimo, kroz naše proizvode, ljude i kulturu. Želimo da inspirišemo i osnažimo ljude savremenim alatima da ožive i ostvare svoje ideje, da postignu i to što je nekada smatrano nemogućim.


Oceni tekst

5,00 od 5
Loading...

Komentari