Konkurs za izbor članova Žirija za dodelu nagrada KAKTUS 2017

U cilju što transparentnijeg takmičenja, procesa žiriranja i dodele strukovnih nagrada KAKTUS 2017, Marketing mreža raspisuje konkurs za izbor članova Žirija. Konkurs je otvoren do 14. aprila 2017. godine.

Na konkurs mogu da se prijave svi zainteresovani stručnjaci koji rade isključivo u agencijama koje posluju na teritoriji Republike Srbije.

Za učešće u radu Žirija mogu da se kandiduju:

 • direktori/osnivači agencija
 • kreativni direktori
 • account direktori
 • digital account direktori
 • PR direktori.

Kandidati mogu da se prijave samostalno ili da ih kandiduje agencija u kojoj rade. Agencija/grupa agencija može da predloži najviše dva kandidata za člana Žirija.

Na konkurs je neophodno poslati:
CV sa sledećim obaveznim elementima (format: PDF ili video):

 1. Ime i prezime kandidata
 2. Kontakt telefon kandidata
 3. E-mail kandidata
 4. Obrazovanje
 5. Radno iskustvo (po godinama, što detaljnije navedeno)
 6. Nagrade (spisak svih domaćih, regionalnih i svetskih nagrada koje je kandidat osvojio pojedinačno ili sa timom)
 7. Članstvo u udruženjima (domaćim, regionalnim i svetskim)
 8. Prethodno učešće u radu Žirija za dodelu strukovnih nagrada (domaćih, regionalnih i svetskih)
 9. Objavljena stručna literatura gde je kandidat autor ili koautor
 10. TOP 5 kampanja iz karijere (navesti linkove ka kampanjama)
 11. Kako vidim svoj rad u Žiriju za dodelu nagrada KAKTUS 2017? (do 5 rečenica)

Jednu preporuku kolege/koleginice iz neke druge agencije sa navedenim argumentima zašto kandidat treba da bude član Žirija za dodelu nagrada KAKTUS 2017 (do 20 rečenica);

Fotografija kandidata (min. 300dpi).

Dokumentaciju možete poslati najkasnije do petka 14. aprila na mejl ivana@marketingmreza.rs

Proces izbora kandidata

U sastav Žirija za dodelu nagrada KAKTUS 2017 može da bude izabran isključivo jedan predstavnik iz jedne agencije ili agencijske grupe.

Sistem izbora odvija se isključivo bodovanjem poslate dokumentacije:
– Obrazovanje kandidata

 1. Srednja stručna sprema i kursevi (0,5 bodova)
 2. Završene osnovne akademske studije (1 bod)
 3. Završene master studije (1,5 bod)
 4. Završene doktorske studije (2 boda)

– Radno iskustvo

 1. Rad u agenciji/agencijama (po 1 bod)
 2. Rad u kompaniji/kompanijama u sektoru komunikacija ili marketinga (po 1 bod)

– Nagrade

 1. Domaće strukovne nagrade (pojedinačne ili sa timom, po 1 bod)
 2. Regionalne strukovne nagrade (pojedinačne ili sa timom, po 1,5 bod)
 3. Svetske strukovne nagrade (pojedinačne ili sa timom, po 3 boda)

– Članstvo u udruženjima (po 0,5 bodova)

– Prethodno iskustvo u radu žirija za dodelu strukovnih nagrada

 1. Domaći konkursi (po 1 bod)
 2. Regionalni konkursi (po 2 boda)
 3. Svetski konkursi (po 3 boda)

– Objavljena stručna literatura (po 0,5 bodova)

– Preporuka kolege/koleginice (2 boda).

Marketing mreža će, nakon zatvaranja konkursa i izbora članova Žirija, objaviti spisak prijavljenih kandidata i njihove CV-jeve, odnosno konačan spisak članova Žirija za 2017. godinu i broj osvojenih bodova.

Ukoliko se naknadno ustanovi da je neki od kandidata na bilo koji način prekršio pravila konkursa, moralne i etičke norme, informacija o tome biće objavljena na portalu Marketing mreža i poslata stručnoj javnosti. Organizator festivala ima mogućnost da ne uzme u razmatranje prijavu kandidata ukoliko smatra da ona nije u skladu sa pravilima konkursa ili/i ukoliko kandidat nije poslao potpunu dokumentaciju koja je propisana konkursom.

Žiri za nagrade KAKTUS čine 25 uglednih profesionalaca iz kreativnih, PR i digitalnih agencija iz Srbije i regiona. Kandidate za članove Žirija iz regiona predlaže i bira organizator Festivala i na njih se ne odnosi raspisan konkurs.

Članovi Žirija između sebe, tajnim glasanjem, biraju predsednika, nakon formirana sastava Žirija.


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari