Svako ima svoju priču, a svaka priča je PRilika!

Svako od nas ima svoju priču, bili mi svesni toga ili ne. Priče su nam potrebne da bi razumeli, kako sebe, tako i svet oko sebe. Pričama oblikujemo svoj identitet, dajemo mu vrednost i granice, predstavljamo sebe drugima i pokušavamo da uspostavimo željeni ugled. Priče nas definišu u odnosu na druge i zauzvrat određuju način na koji nas drugi doživljavaju.
Sve ovo važi i za kompanije i brendove. Kompanije svakim danom ispisuju nove stranice svoje priče kroz brigu za svoje zaposlene, svoje proizvode, svoje partnere, svoj doprinos poslovnom okruženju i zajednici. Jasno određivanje sopstvene velike priče je jedan od najsnasnižnijih alata u modernom biznisu, pošto takva priča definiše strateški pravac kompanije i njenih brendova. Od krucijalnog značaja je otkriti svoju autentičnu priču koja je istovremeno i relevantna i različita, jasno određena i neophodna da bi olakšala donošenje pravih odluka u svim sferama biznisa.

Da bi priča živela i ostvarila svoju svrhu, ona mora da se ispriča.
Uspešne kompanije su decenijama koristile pripovedanje u komunikaciji, ali su takođe veoma često zloupotrebljavale snagu priča, iza kojih nisu stajala dela. Novi vek je radikalno promenio način komunikacije. Kompanije su po prvi put izgubile kontrolu nad komunikacijom, a samim tim i nad „svojom pričom“. Nekadašnji, jednosmerni kanal komunikacije od kompanije ka tržištu više nije aktuelan. Danas, svako ko ima pristup internetu može da preuzme ulogu pripovedača na globalnom nivou i ispriča svoju verziju „vaše priče“.

Da bi priča bila uverljiva ona mora da se podrži delima.
Pred kompanijama i brendovima je veliki izazov. Više nije dovoljno ispričati svoju priču, mnogo važnije je koliko je ta priča utemeljena u onome šta kompanije rade i šta stvarno jesu. Danas se veruje samo pričama koje se pričaju delima (story doing). Trenutno je u svetu u toku transformacija iz storytelling u storydoing kompanije. Budućnost nije u pričanju različitih priča, već u različitom ponašanju. U doba internet revolucije, kada se više ništa ne može na duži period sakriti, više je nego ikad za uspeh važnije šta radiš u odnosu na to šta pričaš.

Da bi priča opstala ona mora da se živi.
Najuspešnije kompanije pružaju ljudima ono šta ljudima stvarno treba. Najuspešniji brendovi pomažu ljudima da zadovolje svoje stvarne potrebe, kojih nekad ni sami potrošači nisu svesni. Sa današnjom dinamikom društvenih zbivanja i promena veoma je teško držati korak i uvek biti aktuelan. Jedini način da se opstane jeste da se integriše kompletna slika kompanije a to je da bez obzira na okolnosti, trendove i izazove svih vrsta ostane utemeljena u svojoj priči koju priča, dokazuje svojim delima i drži se svojih principa i vrednosti (story being).
Kako kompanije i brendovi mogu na najbolji način da otkriju, ispričaju i žive svoju priču koja će pozitivno uključiti i motivisati njihove zaposlene, potrošače, dobavljače, širu zajednicu i sve druge njima bitne javnosti, tema je moje prezentacije „Storytelling. Story doing. Story being.“, koju ću predstaviti 8. novembra na konferenciji PRilika 2014.

Autor teksta: Miša Lukić, predsednik Upravnog odbora Publicis grupe Srbija


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari