U fokusu javna uprava

REGION – Komuniciraju li zaposleni u javnoj administraciji i javnim kompanijama proaktivno, jasno i jednako prema svima, prate li oni koji odlučuju inovacije koje se događaju u njihovom okruženju? Implementiraju li se strateški ciljevi u oblasti digitalne komunikacije? Sve su to samo neka od pitanja o kojima će se razgovarati na međunarodnoj konferenciji o inovacijama i komunikaciji u javnoj administraciji i javnim kompanijama pod motom „Bliže ljudima“, a pod nazivom FOCUS.

„Opšta javnost ima pogrešnu percepciju prema sistemu javne uprave. Postoje visoko kvalifikovani pojedinci, komunikacijski stručnjaci koji, zahvaljujući svojim nadređenima koji razumeju važnost i ulogu komunikacija, uspevaju implementirati i nadograđivati strategiju u skladu s promenama koje su neprestano prisutne i traže transformaciju. Nažalost, ti primeri su u manjini, ali standardi percepcije i implementacije u regiji nisu na istom nivou“, izjavio je Danijel Koletić, inicijator ove konferencije.

On je dodao da ova konferencija ima za cilj da poveže javni i privatni sektor jer jedni bez drugih ne mogu. FOCUS kao komunikacijska platforma u obliku konferencije predstavlja inovaciju na prostorima Jugoistočne Europe.

Ovu konferenciju organizuje agencija Apriori World. Priprema programskog sadržaja je u toku, a datumi i mesto održavanja biće objavljeni početkom septembra.


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari