Nema uspešne kompanije koja ne komunicira dobro sa svojim zaposlenima!

Marko Vlahović, Koordinator internih i eksternih komunikacija u kompaniji Mercator-S, govorio je za specijalni dodatak Nedeljnika, o internim komunikacijama i da li su, i na koji način, zaposleni glasnogovornici kompanije za koju rade.

Utisak je da je interna komunikacija nekako zapostavljena u odnosu na eksternu?
Eksterni utisak jeste takav. I to iz dva razloga. Prvi je taj što se značajna sredstva iz marketinških budžeta investiraju u eksterno komuniciranje, što ga čini vidljivijim i često kreativnijim. Drugi razlog je što se interno komunira samo sa zaposlenima, pa je samim tim manje uočljiva, jer pretežno ostaje među onima kojima je i namenjena. Interna komunikacija je tako gledano u senci, ali po važnosti za kompaniju njen značaj je čak i veći. Tome je najviše doprinela veća svest menadžmenta o značaju razumevanja potreba svojih zaposlenih, a pomogla je era „pametnih gedzeta” koja je omogućila organizacijama da stvore nove i direktnije kanale i oblike komunikacije. Zato danas, bez obzira na to gde radite, ne možete a da ne dođete u dodir sa aplikacijama kao što su WhatsApp, Viber, Yammer… Moje mišljenje je da nema uspešne kompanije koja ne komunicira dobro sa svojim zaposlenima.

Ako smo imali interne komunikacije koje su imale zadatak da informišu zaposlene, i eksterne da komuniciraju sa svima koji su izvan kompanije, zašto su onda nastale korporativne komunikacije i šta je njihov zadatak?
Zahvaljujući razvoju digitalnog sveta informacije se danas šire neuporedivo brže nego ikad ranije. Zato je bilo neophodno da kompanije stvore jedan strateški izvor informisanja koji će moći mnogo efikasnije, efektivnije i sinhronizovanije da upravlja sadržajem i kanalima komunikacije. Eksterna i interna komunikacija se neprestano prepliću. Zaposleni su istovremeno konzumenti oba vida komunikacije, ali i neverovatno značajni prenosioci poruka kompanije prema javnosti. Zato je veoma važno da što bolje razumeju procese, korporativnu kulturu, viziju i misiju svog poslodavca, u čemu veliki značaj ima upravo interna komunikacija. S druge strane cilj integrisane komunikacije je da najvažnije kompanijske informacije, sa ključnim porukama, u prilagođenom obliku, pažljivo odabranim kanalima, i u pravo vreme, stignu do svih zainteresovanih strana.

Iz svega ovoga možemo da steknemo utisak da je jedini cilj korporativnih komunikacija da informišu zainteresovane strane, a to zapravo i nije baš tako?
Tako je. Korporativne komunikacije, kroz informisanje, imaju još jedan, rekao bih, mnogo važniji zadatak, a to je da inspirišu i pokrenu zaposlene, poslovne partnere i zajednicu da budu aktivni učesnici u komunikaciji. Taj cilj je suština svih informacija koje kompanija saopštava, i to se možda najbolje može videti u projektima društvene odgovornosti. Konkretno, Mercator-S je pokrenula IDEA karavan, novogodišnju akciju u kojoj zaposleni pripremaju i dele paketiće deci bez roditeljskog staranja u celoj Srbiji. To je poruka humanosti nama samima, ali i društvenoj zajednici u celini.

Sve češće se može čuti da zaposleni žive brend i van radnog vremena. Da li su oni tada, na neki način, glasnogovornici kompanije za koju rade i da li interne komunikacije imaju ulogu u tome?
Koncept korporativne kulture, kao model upravljanja organizacijom, već duže vreme je vrlo dominantan u svetu biznisa. Zato je svako od nas deo nekog tima, i svi mi delimo vrednosti organizacije kojoj pripadamo. U kompaniji Mercator-S to su znanje, disciplina, strast i zajednički uspeh. Te vrednosti su veoma važne, jer mi i van radnog vremena, na neki način, predstavljamo kompaniju u kojoj radimo. Kada tome dodamo i to da nam savremene tehnologije dozvoljavaju da budemo aktivni učesnici na društvenim mrežama i na internetu, da iznosimo vrednosne stavove i da informišemo druge, onda je potpuno jasno koliko interne komunikacije imaju značajnu ulogu za ukupan imidž kompanije.

Navedite nam jedan dobar primer inovativne kampanje koja u fokusu ima i internu i eksternu komunikaciju?
I u Srbiji i u svetu ima mnogo dobrih primera internih kampanja. Ako bih morao da izdvojim neku posebno, onda je to Waitrose&Partners. Generalno, mislim da je korporativna komunikacija dobra u onoj meri u kojoj uspeva da inspiriše svoje zaposlene, poslovne partnere i zajednicu da se izraze na kreativan način i da se zajednički uključe u akciju ili rešavanje nekog kompanijskog ili društvenog problema.


Oceni tekst

5,00 od 5
Loading...

Komentari