#KampanjaNaDar: Malom promenom danas stvaramo dobre promene za sutra!

Povodom 5. rođendana, Marketing mreža pokrenula je društveno odgovornu akciju #KampanjaNaDar, a koju je podržalo i aktivno se uključilo čak 17 socijalnih preduzeća i udruženja, kao i kreativnih, PR i digitalnih agencija u Srbiji. Među njima je i agencija Komunikacijski laboratorij, koja će u okviru ove akcije donirati kampanju socijalnom preduzeću DajDaj.

Tim povodom, razgovarali smo sa Teodorom Stanković, PR direktorom za SEE region u agenciji Komunikacijski laboratorij i Sonjom Dakić, suosnivačem socijalnog preduzeća DajDaj.

Šta vas je motivisalo da se uključite u akciju #KampanjaNaDar? Koliko je važno da se na kreativan način priča po različitim problemima u Srbiji?
Komunikacijski laboratorij: Odnosi s javnošću od izuzetnog su značaja za uspeh i poslovanje svake kompanije. Imajući to u vidu, uključivanje u akciju #KampanjaNaDar posmatramo kao mogućnost za podršku društvenoj zajednici kroz ono što radimo i u čemu smo najbolji. Pre svega, želimo da damo svoj kreativni doprinos razvoju malih i srednjih preduzeća, da pomognemo preduzeću sa kojim ovim povodom sarađujemo da se izdvoji i da uspostavi stabilne i uzajamno funkcionalne odnose sa svojim ciljnim javnostima.

DajDaj: Lepo je videti da naše agencije i kreativci žele da podrže koncept socijalnog preduzetništva. Na ovaj način zajedno možemo kroz kreativne kampanje upoznati više ljudi sa socijalnim preduzećima koje već godinama posluju u Srbiji i na taj način doprinose pozitivnoj promeni. Važno je da ljudi shvate da malom promenom danas stvaramo dobre promene za sutra, izborom koji ćemo proizvod kupiti možemo sutra doprineti boljem društvu u celosti.

Zašto je važno umrežavanje, kao i da zajedničkim snagama unapredimo zajednicu?
Komunikacijski laboratorij: Umrežavanjem kompanije dopiru do većeg broja klijenata, jačaju svoju konkurentnost na tržištu i poslovne rezultate. Kompanija sa kojom sarađujemo (DajDaj) veoma brine o atuelnom pitanju ekologije i zaštite životne sredine. Umrežavanje sa socijalnim preduzećima kroz ovu akciju znači rad na unapređenju različitih društvenih tema, a kroz pružanje potpore i zajednički rad na tome.

DajDaj: Zato što zajedno možemo više. Zato što promena jeste lična odgovornost svakog od nas ali udruženi imamo daleko veći uticaj.

Zašto su, po vašem mišljenju, socijalna preduzeća/udruženja, ali i kreativna industrija važni za razvoj privrede Srbije?
Komunikacijski laboratorij: Svedoci smo ubrzanih i velikih promena, a i globalizacija ostavlja svoj trag. Više nije dovoljan sam proizvod po sebi da bi se kompanija istakla, a i nije lako izmisliti nešto sasvim novo i drugačije. Potrebno je stvoriti dodatnu vrednost, izgraditi emotivnu povezanost sa potrošačima, koja će osigurati dugoročnu saradnju i međusobno poverenje. Faktor koji to obezbeđuje je kreativnost u načinu komunikacije sa ciljnim grupama. Pored toga, kreativna industrija je najbrže rastući segment naše privrede, a njeni doprinosi su već veliki i u pogledu konkurentnosti naših proizvoda na svetskom tržištu i u pogledu rastućeg broja zaposlenih.

DajDaj: Socijalna preduzeća su firme koje posluju sa idejom da doprinesu boljem društvu. One treba da ostvaruju profit i da budu samoodržive, a kroz model zapošljavanja ili odvajanjem dela profita one podržavaju određene osetljive grupe.

Intervju pripremila: Ivana Parčetić Mitić


Oceni tekst

5,00 od 5
Loading...

Komentari