Još uvek nema dovoljno odgovarajućih alata za merenje efikasnosti kampanja!

SVET – Najnovije istraživanje koje su sproveli IPA i ISBA sa predstavnicima kompanija i agencija otkrila je da samo polovina njih smatra da imaju odgovarajuće marketinške metrike i alate za merenje rezultata na raspolaganju.

Pored toga, 75% oglašivača i 73% agencija priznaju da kratkoročni ciljevi imaju prednost pred dugoročnim planovima. To proizlazi iz činjenice da se samo 14% kompanija snažno slaže s izjavom da imaju spremne dugoročne marketinške planove i ciljeve, koji su definisani na period između jedne i tri godine.

Ovi rezultati su u suprotnosti sa glavnom porukom izveštaja da marketari nameravaju poboljšati svoju efikasnost za 32% već do 2020. godine. Trenutno više od polovine marketera procenjuje svoju efikasnost kampanja na šest ili niže na lestvici od 10 bodova, ali optimističnih 61% su uvereni da mogu postići napredak od dve lestvice više u roku od dve godine. Kao rezultat toga, 75% ispitanika očekuje da će dostići 8 ili više, a trećina očekuje da će biti 9.

Studiju su proveli IPA i ISBA, a uključila je predstavnike 60 brendova, 60 agencija, 100 marketera i 120 agencijskih rukovodilaca.


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari