AI će bitno izmeniti digitalno oglašavanje!

SVET – Čak 80 odsto predstavnika evropske industrije digitalnog oglašavanja smatra da veštačka inteligencija donosi novu industrijsku revoluciju i da će osetno uticati na budućnost digitalnog oglašavanja.

Reč je o rezultatima evropskog istraživanja koje je među više od hiljadu donosilaca odluka sprovela digitalna medijska agencija Xaxis, u saradnji sa IAB Europe. Istraživanjem su želeli proučiti trenutni i budući uticaj veštačke inteligencije na digitalno oglašavanje.

U izveštaju „Veštačka inteligencija: mit protiv realnosti u svetu digitalnog oglašavanja“, došlo se do zaključka da donosioci odluka u svetu digitalnog oglašavanja, zajedno sa oglašivačima, agencijama, medijima i posrednicima, prepoznaju veliki doprinos koji AI osigurava u dostizanju razultata u digitalnom oglašivačkom ekosistemu. Gotovo 80 odsto ispitanika smatra da dobro razumeju AI, a većina njih je ubeđena da će pozitivno uticati na ostvarenje njihovih poslovnih ciljeva.

Polovina njih tvrdi da je AI već poboljšala njihovu produktivnost i povećala konkurentsku prednost. Pre svega istakli su bolju mogućnost ciljanja koje AI omogućava – pristup pravoj osobi na pravom mestu u pravo vreme. Bolje ciljanje kao veliku prednost AI navodi 61 odsto agencija, 42 odsto medija i 53 odsto posrednika.

Među glavnim izazovima za budućnost AI u digitalnom oglašavanju ispitanici ističu pre svega manje oslanjanje na ljudski nadzor (47 odsto), i pridobijanje verodostojnih podataka (55 odsto). Kako kažu autori istraživanja zato treba održavati pozitivnu i produktivnu ravnotežu između AI, čovekovog rada i krajnjih potrošača.


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari