Uspeh se otključava rečima, a potvrđuje slikom!

Studenti Fakulteta političkih nauka, barem oni nekada, imali su priliku da o važnosti kvalitetne komunikacije uče kroz primere iz života. Jedan od profesora dočekivao je svaku novu generaciju studenata sa pričom o čoveku koji je izgubio život jer komunikacija, u konkretnom slučaju prenos poruke, nije bila dobra. U to vreme, zarez na pogrešnom mestu uzrokovao je da pomenuti čovek, inače zatvorenik, umesto oslobađajuće presude bude osuđen na smrt.

Ovo je priča o važnosti ispravne komunikacije iz vremena telegrafa. Danas, u tehnički i tehnološki najnaprednijem stadijumu ljudske civilizacije, suočavamo se sa posebnim izazovima. Zbog obilja informacija i kanala komunikacije, život u ovom 21. veku često zaliči na mega-košnicu u kojoj su mnoštvo šumova i zaglušujuća kakofonija dodatno opterećeni obiljem slike i vizuelnog. Današnji čovek neretko je stavljen pred dilemu: da li da više veruje svom uhu ili svom oku? Da li je za uspeh u poslu važnija reč koju izgovorimo ili slika koju o sebi nudimo? Ključ je, naime, u podjednakom tretiranju i reči i slike.

O moći uha i oka
Iz iskustva dužeg od dve decenije koje je velikim delom sticano u oblasti novinarstva, mogu vam reći da, iako sve više vizuelan, svet ne može postojati bez verbalnog. Znamo za izreku slika govori više od hiljadu reči. Ne bih se složila! Ukoliko ne postoji odgovarajuća verbalizacija, značenje slike može ostati zamagljeno. Pogledajte samo koliko slogana popularnih brendova znamo, ali istovremeno nismo sigurni kako izgledaju njihova vizuelna rešenja. Naravno, postoje i suprotni primeri, ali sve ovo samo dokazuje da slika i reč najčešće treba da idu zajedno, kao dopuna ili ispomoć jedno drugom.

Kako onda da na najbolji način predstavimo sebe kroz reč i sliku?

O REČIMA (PORUCI) – Kako gradimo „VERBALNU SLIKU“ O SEBI
Koliko god da je transformacija doživela tokom vekova, čini se da će REČ sve preživeti. Zato idite dalje od one definicije da je komunikacija proces slanja i primanja poruke. Dobar komunikator uvek pametno vodi komunikaciju jer je svestan da, osim slanja poruke, ona utiče na jačanje odnosa, građenje utiska i da otvara vrata za različite lične i profesionalne uspehe.

Iskustvo me je naučilo da je u komunikaciji ključno pet faktora: POVERENJE (zato činjenice, situaciju niti sebe, nikada ne treba predstavljati drugačijim nego što jesu), TRANSPARENTNOST (ne sakrivajte podatke o sebi, jer je danas više nego ikad lako doći do tačnih podataka), ODGOVORNOST odnosno odgovorno ponašanje prema sebi, ali i prema drugima (uključujući i odgovorno ponašanje u komunikaciji na društvenim mrežama), REALNOST (vaš lični brend treba da predstavlja ono što vi stvarno jeste) i LJUBAV i STRAST kao neophodan začin (posao koji ne volite ili nećete raditi dobro ili nećete raditi dugo).

Poruka je AKCIJA – njome pomerate stvari. Baš zato važno je uvek imati na umu da poruka koju šaljemo treba da bude jasna, precizna i lako razumljiva, a zavisno od situacije, i kratka i zanimljiva. Da li će vaša poruka biti shvaćena na pravi način, ali i zapamćena, ne zavisi samo od njenog sadržaja, već umnogome i od intonacije i govora tela. Ono što ste rekli često biva zabeleženo upravo zbog načina na koji ste to rekli. Zato, govorite sporije i razgovetno, poentirajte na pravim mestima. Način govora umnogome utiče na imidž koji pojedinac uživa u profesionalnoj zajednici.

O SLICI – Kako gradimo „LIČNI VIZUAL“
Kad govorimo o ličnom imidžu svakog od nas, on nastaje kao miks različitih činilaca: poslovnih rezultata i referenci, reputacije, načina ophođenja prema kolegama, komunikacionih veština, onoga šta poslovna zajednica govori o pojedincu, ali i utiska koji stvaramo spoljašnjim izgledom.

Kako živimo u vremenu u kojem slika često dominira, baš zato je i imidž koji imamo u profesionalnoj javnosti veoma važan. Svako od nas postaje brend za sebe, pa je iz tog razloga važno da taj brend gradimo i negujemo.

Naravno, glavna zamka je kako naći balans između stvarnog i željenog ja u kreiranju ličnog imidža. Kao dobar primer može da posluži skorašnje otvaranje Muzeja iluzija. Pitala sam se: ako samo poziranje na slikama toliko uverljivo deluje, koliko je onda iluzija u odnosima ljudi kada ste ograničeni kanalima i kontekstom komunikacije. Iz tog razloga, moj savet kolegama, posebno mladim profesionalcima: pre nego što krenete ka ostvarenju nekog cilja, uradite svoju ličnu SWOT analizu odnosno sagledajte svoje snage, slabosti, pretnje i mogućnosti. Videćete da taj susret sa “belim papirom” nije lak. Takođe, pokušajte da dobro promislite kako vi vidite sebe, kako vas drugi vide i šta vi mislite kako vas drugi vide. To sagledavanje sebe i svoje situacije najčešće je veoma korisno (i sama ga primenjujem u nekim situacijama).

Lično pripadam onima koji veruju da su za uspeh, osim dobre komunikacije, važni i drugi elementi – kao što su znanje, rad, posvećenost, a priznaćete i okolnosti.

Možda smo od doba telegrafa udaljeni vekovima, ali postulati i značaj kvalitetnog komuniciranja nisu izgubili na važnosti… šta više. Moramo biti svesni da svaki naš istup u javnosti šalje poruku, daje informaciju o nama, pojašnjava, potvrđuje ili koriguje nečije mišljenje, jednom rečju – utiče na druge i bez obzira na kontekst, gradi predstavu o nama. Zato komunikacija ne dopušta opuštanje! REČ i SLIKA u tandemu imaju jedinstvenu moć – današnji čovek ponekad bolje sluša, u nekim situacijama više gleda, ali u svakom slučaju neko uvek prati svako vaše verbalno i pojavno ja.

I ne zaboravite, lideri u različitim branšama, one koje istorija pamti, u najvećem broju bili su i dobri komunikatori.

Autor teksta:
Sanda Savić, direktorka korporativnih poslova i komunikacija u kompaniji Hemofarm


Oceni tekst

5,00 od 5
Loading...

Komentari