U Hrvatskoj 970 hiljada korisnika Instagrama

REGION – Instagram u Hrvatskoj trenutno koristi 970.000 korisnika, dok je pre tri godine tu aplikaciju koristilo tek 190.000 hrvatskih građana, pokazuje najnovije istraživanje agencije za digitalni marketing Arbona.

Instagram je osmišljen 2010. godine, a trenutno je u vlasništvu Facebooka s kojim je i povezan. Dugo je vremena bio jedna od onih mobilnih aplikacija koje malo ko koristi, sve do 2017. godine kada se u samo četiri meseca broj Instagram korisnika udvostručio.

„Broj korisnika Instagrama u Hrvatskoj strahovito brzo raste. Tako je 2015. godine u Hrvatskoj bilo preko 190.000 korisnika, da bi ih u januaru 2017. godine bilo preko 390.000. Nadalje, prošlog maja broj Instagram korisnika raste na 730.000, da bi u maju ove, prema našem istraživanju, bilo aktivno 970.000 Instagram korisnika“, kazao je direktor Arbone Sandro Lazarić.

Najveći fanovi Instagrama su žene, one vode u svim dobnim grupama, te čine 53 odsto ukupnog broja korisnika. Naime, od 970.000 korisnika njih 520.000 su žene, dok je najzastupljenija dobna grupa ona od 18 do 24 godine, koja broji 340.000 korisnika. Dobna grupa od 25 do 34 godine ima 300.000 korisnika te aplikacije, a od 35 do 44 godine njih 160.000.

Najviše korisnika je u Zagrebačkoj županiji, njih 253.000, a najmanje u Požeško-slavonskoj županiji, 12.000. Na drugom mestu je Splitsko-dalmatinska županija sa 120.000 korisnika, a treća je Primorsko-goranska županija sa njih 71.000.

Po gradovima, Split zauzima prvo mesto s 71.000 korisnika, a iza njega sledi grad Zagreb s 67.000 korisnika Instagram aplikacije.

Više informacija pronađite OVDE.


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari