Svaki medij ima publiku za koju će ostati relevantan!

Iva Đurković, direktorka agencija LUNA TBWA i OMD Media, govorila je za specijalni dodatak Nedeljnika, o stanju na medijskom tržištu Srbije, koliko je osetan trend smanjanja ulaganja brendova u tradicionalne medije i da li agencijama za zakup medija predstoji ozbiljna transformacija.

Kako biste ocenili stanje na medijskom tržištu Srbije iz ugla medijske agencije na čijem ste čelu?
Ako govorimo o investicijama, medijsko tržište je stabilno. Sada već možemo primetiti i blagi trend rasta iz godine u godinu, pa se nadam i bržem razvoju cele industrije. Tržištem i dalje dominiraju veliki oglašivači. Tokom proteklih godinu dana neke kategorije su se značajno promenile dolaskom poznatih medjunarodnih kompanija. Sa aspekta oglašavanja, televizija je i dalje dominantan kanal komunikacije, ali digitalni kanali komunikacije sve više dobijaju na važnosti.
Promena koju su digitalni kanali doneli je velika i ne tiče se samo naše industrije, već i cele ekonomije. U velikim evropskim zemljama se zatvaraju čitavi prodajni lanci pod pritiskom online prodaje. Sa druge strane, digitalni mediji su u velikoj meri pomogli malim oglašivačima da nadju put do svoje publike uz daleko manje početne investicije u odnosu na tradicionalne medije.

Nedavno su objavljeni rezultati poslovanja agencija za zakup medija za 2017. godinu, a u okviru studije Agency Report. Istraživanje je pokazalo da je ukupan poslovni prihod agencija za zakup medija opao za 2,95%, a neto dobit za 18,56%. Kako biste ocenili ove rezultate?
Kao i u svakom drugom poslu, i od nas se traži brže, bolje i efikasnije. Sa fragmentacijom medija i razvojem digitalnih kanala, vreme koje agencije ulažu u postavku i egzekuciju jedne kampanje je daleko veće nego što je bilo pre pet godina. Ovo je jedan od najvećih problema naše industrije. Kao i drugi, i mi velike nade polažemo u veštačku inteligenciju i mašinsko učenje, ali mislim da rešenje još uvek nije blizu.

Koliko je osetan trend smanjenja ulaganja kompanija u tradicionalno medije?
Ulaganja u medije prate, sasvim logično, konzumaciju medija. Iako konzumacija za odredjene tipove medija u širim ciljnim grupama pada, svaki medij ima publiku za koju će ostati relevantan, baš kao što svaki tip medija ima karakteristike koje ga, u odredjenim oklonostima i u odnosu na specifičnosti cilja, čine nezamenljivim. U ovim okolnostima, medijske agencije imaju mogućnost da demonstriraju punu ekspertizu i to je prava lepota našeg posla.

Mislim da pravo pitanje nije ima li smanjenja, već koristimo li svaki medij na pravi način. Tokom proteklih nekoliko godina prošli smo kao industrija kroz najrazličitije faze, od kompletne fascinacije digitalnim medijima i sahranjivanja televizije, do pitanja šta će nama taj digital uopšte. Prava istina je da nema jedne tačne strategije medijskog ulaganja, već da se svaki povod za komunikaciju mora sagledavati u skladu s tim koji su mu ciljevi i kome se obraća. U izrazito fragmentisanom medijskom okruženju u kome živimo, u kome je teže nego ikada do sada izboriti se za pažnju i preneti poruku, dobra medijska strategija je od ključne važnosti.

Da li agencijama za zakup medija predstoji ozbiljna transformacija poslovanja kako bi uspele da opstanu na tržištu i izbore se sa izazovima promena?
Kako da ne. Ali, to više i nije neka vest. Mislim da mi tu transformaciju živimo već neko vreme. U poređenju s velikim transformacijama koje su se dešavale u prošlosti, kada je bio jasno definisan pravac u kome je neophodno stvari transformisati, ova trasformacija je mnogo slobodnija i slabije definisana. Ono što je sigurno je da ovo što mi trenutno živimo nije transformacija koja ima početak i kraj, već jedan kontinuiran proces u kome će se stvari konstantno menjati, a mi neprestano tražiti najbolja moguća rešenja u datoj situaciji. U toj interakciji izmedju medija i agencija nema strogo definisanih pravila. Neophodno je biti hrabar i konstantno isprobavati nova rešenja bez straha od neuspeha. U vremenu ovako brzih i intenzivnih promena, ovo sigurno nije jedini, ali je verovatno jedini pravi put.

Koji medijski trend će biti najdominantniji u 2019. godini po Vašem mišljenju?
Merenje učinkovitosti komunikacije. Sa sve većim brojem podataka koji nam je dostupan i novim mogućnostima merenja, kao i sve većim brojem opcija za ulaganje, sasvim je logično da želimo da znamo šta nam koja investicija donosi. Ovo je velika tema, jer ovde nisu važni samo tehnički preduslovi, već prihvatanje jednog potpuno novog načina razmišljanja i pre svega poverenja medju stranama u procesu.


Oceni tekst

5,00 od 5
Loading...

Komentari