Najveća grupacija agencija, sa malim procentom novozaposlenih!

Marketing mreža objavila je danas analizu rezultata poslovanja agencija za tržišne komunikacija, a u okviru studije Agency Report.

U okviru grupacije agencija, MMS Communications/Publicis One nalazi se na samom vrhu liste po poslovnom prihodu i na trećem mestu po neto dobiti. Ova agencija je u 2017. godini zabeležila rast poslovnog prihoda za 41,53%, pad neto dobiti za 33,29% i pad broja zaposlenih za 6,03%. Broj klijenata u MMS Communications nije se znatno menjao, odnosno dobili su jednog novog klijenta po projektu u 2017. godini. Takođe, treba napomenuti da u je u Agenciji za privredne registre Republike Srbije MMS Communications registrovan kao pravno lice u okviru koga posluje sedam ogranaka, među kojima su i agencije Leo Burnett i Saatchi&Saatchi.

Na visokom drugom mestu po poslovnom prihodu i na šestom po neto dobiti nalazi se agencija New Moment New Ideas Company. Ova agencija zabeležila je u 2017. rast po svim parametrima – 17,34% po poslovnom prihodu, 6,07% po neto dobiti, a uvećali su i tim za 40,43%.

Na trećem mestu po poslovnom prihodu i 28. po neto dobiti nalazi se agencija Grey Worldwide. Ova agencija jedina je među prvih pet na rang listi, zabeležila gubitak po svim finansijskim parametrima. U prošloj godini zabeležen je pad poslovnog prihoda za 36,51%, neto dobiti za 72,95%, a smanjili su i tim za 56,10%.

Visoko četvrto mesto po poslovnom prihodu i 10. po neto dobiti pripalo je agenciji McCann Beograd, koja posluje u okviru I&F McCann Grupe. Ova agencija zabeležila je stabilan rast u 2017. godini po oba finansijska parametra – 9,98% po poslovnom prihodu i 73,51% po neto dobiti. McCann Beograd otpustio je u 2017. troje kolega, što je smanjenje od 4,41%. Ova agencija u 2017. povećala je broj klijenata po projektu za više od 27%, a dobili su i jednog novog klijenta na godišnji ugovor. Takođe, treba napomenuti da se I&F McCann Grupa ne nalazi na listi agencija za tržišne komunikacije, jer pruža isključivo usluge u oblasti poslovanja i upravljanja agencijama članicama Grupe.

Idea Plus Communications našla se na petom mestu rang liste po poslovnom prihodu i na 17. po neto dobiti. Ova agencija zabeležila je rast prihoda od 14,67%, rast neto dobiti za 21,41%, a zaposlila je i jednog novog kolegu u 2017. godini.

Na šestom mestu po poslovnom prihodu i na 18. po neto dobiti nalazi se agencija Fullhouse Ogilvy. Ova agencija zabeležila je pad poslovanja u prošloj godini po svim finansijskim parametrima – 25,60% po poslovnom prihodu i 69,66% po neto dobiti, a otpušteno je i devet kolega čime je smanjen tim za 15,79%.

Ovation BBDO našao se na sedmom mestu po poslovnom prihodu i na 26. po neto dobiti. Ova agencija beleži stabilan rast poslovanja – 34,49% po poslovnom prihodu i 2,37% po neto dobiti. Ovation je smanjio tim u 2017. za 5,66%. Broj klijenata po projektu smanjen je za oko 33%, a dobili su četiri nova klijenta na godišnji ugovor.

Rast poslovanja po oba finansijska parametra u prošloj godini zabeležile su i agencije Smart Vision, FCB Afirma, CAN Advertising, SVA, Kreativa New Formula, Block&Roll, Wizard Design, HNS Creative, POP UP Advertising, Popular Communications, I.C.P.S, Craft Marketing, Orange Studio, Posh&Media, Spark Integrated, Head Made, Hominid Advertising, Creative Media Art, Babbler&Our House, Agencija Comma, Alduminis, Aspect Communications, Bold Brand, Studio Q Brand Lab i Ginger Global.

U okviru agencije Communis posluje i ćerka agencija Communis DDB, kao i još tri sestre kompanije sa istim vlasnikom odnosno pravnim zastupnikom. Communis je u 2017. zabeležilo pad poslovnog prihoda za 11,72% i neto dobiti za 55,37%. Ova agencija zaposlila je troje novih kolega, dobili su i osam novih klijenata po projektu i dva na godišnji ugovor.

Zanimljivo je da je agencija Executive Group do pre nekoliko godina bila isključivo PR agencija i rangirana u toj grupaciji. Executive Group je proširila delatnost i danas nude usluge integrisanih komunikacija. Ova agencija zabeležila je pad poslovnog prihoda za 6,33% i povećanje neto dobiti za čak 192,43%.  Executive Group dobio je 50 novih klijenata po projektu i 7 na godišnji ugovor.

LUNA\TBWA zabeležila je pad poslovnog prihoda za 2,96% i neto dobiti za 91,43%. Ova agencija dobila je u 2017. jednog novog klijenta po projektu i jednog na godišnji ugovor.

DNA Communications zabeležio je pad poslovnog prihoda za 22,83% i rast neto dobiti za 17,38%. Dobili su dva nova klijenta po projektu i jednog na godišnji ugovor.

Agencija Super Dot zabeležila je pad poslovog prihoda za 1,27%, rast neto dobiti za 59,41%, a dobili su i 72 nova klijenta po projektu.

U Agenciji za privredne registre Republike Srbije registrovano je ukupno 112 pravnih lica koja se primarno bave tržišnim komunikacijama. Veliki broj manjih agencija za tržišne komunikacije posluju kao preduzetnici i za njih nisu dostupni podaci o finansijskim rezultatima, te nisu bili predmet ove analize.

Ukupan poslovni prihod agencija za tržišne komunikacije u 2017. zabeležilo je blagi pad od 0,91%, a neto dobit uvećana je za čak 25,68%.

Broj zaposlenih u agencijama za tržišne komunikacije veći je za 1,73%, a u 2017. iznosio je 1.411. Najviše novih kolega zaposlile su agencije Novicom Communication (26), New Moment New Ideas Company (19) i CACTUS Marketing (19). Najviše kolega otpušteno je iz agencija Grey Worldwide (-23), Fullhouse Ogilvy (-9), Kreativa Unlimited (-8), Context Manufacturing (-8).

Ako bismo poredili veličinu agencija, po broju zaposlenih u 2017. godini, najviše je malih agencija do 15 zaposlenih 74%, zatim srednjih 21%. Velikih agencija preko 50 zaposlenih ima svega 5%.

Agencije za tržišne komunikacije veoma su heterogena grupacija sa agencijama koje su po organizacionoj strukturi i poslovanju veoma različite. Preporuka je da, kada govorimo o ovoj grupaciji agencija, posmatramo rezultate poslovanja veoma pažljivo i imajući u vidu sve različitosti među pravnim licima.

Pored toga, ova grupacija agencija sadrži najveći broj agencija u kojima radi preko 1.400 ljudi, ali je procenat novozaposlenih veoma nizak. Tome treba dodati i blagi pad poslovog prihoda na nivou grupacije agencija za tržišne komunikacije, što može da ukaže i na blagi pad ili stagnaciju ulaganja klijenata u marketinške komunikacije u Srbiji u prošloj godini.

Marketing mreža 1. novembra u ICT Hub Playground u Beogradu organizuje debatu na temu Agency THINK TANK – Keep it 100, sa početkom u 18 časova.

U okviru ovog događaja biće predstavljeni ključni rezultati #AgencyReport18, prve dubinske analize agencija koje posluju u Srbiji u oblasti tržišnih komunikacija, a o rezultatima i budućim trendovima govoriće predstavnici agencija obuhvaćenih istraživanjem.

Više informacija pogledajte na infografiku ispod:

Više informacija o istraživanju i metodologiji možete pročitati OVDE.

Za detaljnije analize i sva dodatna pitanja u vezi sa projektom Agency Report, molimo vas da se obratite na mejl ivana@marketingmreza.rs

Zvaničan haštag projekta je #AgencyReport18

Popunjavanjem formulara ispod možete preuzeti analizu i tabele za kategoriju Agencije za tržišne komunikacije.

    Autor analize: Marketing mreža


    Oceni tekst

    5,00 od 5
    Loading...

    Komentari