Interakcija ljudi i tehnologija menja način na koji radimo

U gotovo svim zemljama, tehnologije kao što su Cloud i veštačka inteligencija (AI) pomažu preduzećima svih veličina da budu produktivnija i inovativnija kao nikada pre. Predviđa se da bi veštačka inteligencija do 2030. godine mogla da doprinese svetskoj ekonomiji sa čak 15,7 biliona dolara.

Sa mogućnostima za rast i inovacije koje ove tehnologije nude, menadžeri se više ne pitaju zašto je prihvatanje tehnologije ključno za njihova preduzeća, već na koji način mogu najefikasnije da upotrebe tehnologiju za osnaživanje radnika i unapređenje poslovanja.

Međutim, debata o takozvanom „paradoksu produktivnosti“ je jedna od najaktuelnijih tema u biznisu danas, jer uprkos brzom napretku savremene tehnologije i dalje postoji neusaglašenost sa napretkom globalne produktivnosti. Tako, mnoge ekonomije beleže stagnaciju, pa čak i pad nivoa produktivnosti uprkos dolasku četvrte industrijske revolucije.

Zaključak je da u današnjem svetu ne samo da nam je potrebna savremena tehnologija, već nam je potrebna i snažna digitalna kultura koja ohrabruje poslovne lidere da podrže tehnologiju kao ključnu meru u osnaživanju kompanija i pojedinaca da postignu više.

Ne treba da radimo više, nego pametnije
U svetu koji je baziran na cloud tehnologijama, biznisi svih veličina od startapova do kompanija, bez obzira na sektor u kojem posluju, moraju držati korak da bi bili konkurentni. Kada kompanija obezbedi zaposlenima adekvatnu tehnologiju i neguje snažnu digitalnu kulturu, zaposleni ne samo da se osećaju produktivnije, već se lakše fokusiraju na bilo koji zadatak koji je pred njima. Na taj način, oni rade pametnije, umesto da rade više i napornije.

U kompanijama sa snažnom digitalnom kulturom, zaposleni su u prilici da rade na kreativnije i kolaborativne načine. Tako pojedinci i timovi mogu efikasno da preuzmu svakodnevne poslovne izazove, ali i da lakše i brže identifikuju nove tržišne mogućnosti. Ukratko, mogu pomoći u budućem poslovanju svoje firme.

Bitka za talente se dobija ili gubi u zavisnosti od stepena digitalne kulture
Ulaskom „generacije Z“ na tržište rada, po prvi put u istoriji imamo čak pet generacija istovremeno u radnoj snazi. Svaka od njih ima specifične vrednosti, perspektive, stilove komunikacije i stavove prema tehnologiji.

Da bi pomogao organizacijama da razumeju kako najbolje da osnaže svoje zaposlene i poboljšaju nivo produktivnosti, Microsoft je nedavno sproveo istraživanje koje ispituje interakciju tehnologije i ljudi na radnom mestu. Studija je utvrdila da će preduzeća sa snažnom digitalnom kulturom u odnosu na slabu digitalnu kulturu verovatno imati pet puta više zaposlenih koji se osećaju sposobnim da obavljaju svoje poslove u skladu sa maksimumom svojih mogućnosti.

U aktuelnoj borbi za privlačenje i zadržavanje talenata, ovo je veoma važno za kompanije koje žele da dostignu konkurentsku prednost, naročito kada su u pitanju zaposleni koji traže više od plaćanja i kojima je važno da osećaju da daju lični doprinos sredini u kojoj rade i stvaraju.

Recept za uspeh
Da bi se povećala produktivnost na radnom mestu, potrebna je kombinacija odgovarajuće tehnologije i okruženja koje omogućava efikasno korišćenje modernih rešenja.

Ovakvom transformacijom radnog mesta, tehnološke kompanije moraju da redefinišu pristup isporučivanja tehnologija za moderno radno mesto. Na primer, Microsoft je nedavno predstavio Microsoft 365, novi komplet servisa dizajniranih da osnaže zaposlene da budu kreativni i da rade zajedno i bezbedno.

Brzina i stepen promene na savremenom radnom mestu su neverovatni. Stavovi zaposlenih i kultura rada se značajno menjaju. Zaposleni sve više traže osećaj svrhe. Postaju kreativniji i dinamičniji u međusobnoj saradnji. Podsticanje i negovanje potencijala zaposlenih postaje ključno za preduzeća da ostanu uspešna i relevantna. Microsoft 365 predstavlja ovaj fundamentalni iskorak u tome da je tehnologija za moderno radno mesto kreirana da odgovori potrebama zaposlenih u svetu u kojem su mobilnost i cloud imperativ, a sigurnost podataka ne sme da se dovodi u pitanje.

Poslovni lideri sa jasnom vizijom o ulozi tehnologije i potrebi za neprestanom obukom u svojim organizacijama biće najspremniji za uspeh u sve digitalnijem svetu.


Oceni tekst

5,00 od 5
Loading...

1 komentar

  1. Mislim da kod nas ovo jako teško i sporo ide. A moglo bi u mnogome da olakša poslovanje mnogih firmi, i zanimanja mnogo ljudi. Skype intervju je svakodnevnica na zapadu, kod nas se to apsolutno ne primenjuje, čovek bukvalno mora da putuje za par rečenica, za parče papira itd. Mnogo je prednosti tehnologije, samo je trebamo brže implementirati.

Komentari