Uticaj veb dizajna na prodaju

Kada planiramo online prodaju, najčešće se vodimo utvrđenim koracima takozvanog prodajnog levka (eng. sales funnel). Sales funnel obično čini landing stranica, jasan poziv na akciju (eng. call to action) i niz dobro oblikovanih emotivnih trigera koji vode korisnika ka tome da poduzme akciju, a koji ne deluju napadno i neiskreno.

Sama landing stranica treba korisniku da pruži sledeće odgovore:

  • Šta prodaješ?
  • Koliko to košta?
  • Zašto da ti verujem?
  • Šta ja imam od toga?

Za uspešnu landing stranicu u istoj meri je zaslužan sadržaj na stranici (tekstovi, fotografije, video, itd.) i dizajn same stranice. U ovom tekstu fokusiraćemo se na dizajn i na koji način dizajn landing stranice može pozitivno da utiče na uspešnost sales funnel-a i da dovede do željenog broja konverzija.

1. Minimalistički dizajn:

https://www.uber.com/

Sajt koji ima jasno pozicionirane elemente i jasno izdvojen call to action, bez nepotrebnog ‘nereda’, u vidu brojnih linkova koji vode van sajta, pop-up formi i reklama će pokazati bolje performanse u odnosu na sajtove koji sve to imaju. Treba uzeti u obzir da je danas ljudima teže da održe pažnju na duže vreme i brzo prelaze sa sadržaja na sadržaj. Zato im ne treba nuditi previše opcija.
Ovome svedoči pravilo pod nazivom Hick’s Law (Kolekcija zakona UX-a, sajt koji je kreirao Jon Yablonski). Ovaj zakon glasi: Vreme koje je potrebno da se donese odluka raste srazmerno sa brojem i složenošću izbora. Praktično, to znači da što više opcija postoji, korisniku je teže da donese odluku oko izbora.

2. Dizajn koji ima smisla:

https://mailchimp.com/

Pored toga što landing stranica ne treba da ima nepotrebne elemente, oni koji se na njoj nalaze treba da budu smešteni po određenom sistemu i dizajnirani na određeni način kako bi pružili što bolje korisničko iskustvo. Ilustracija toga je Fitt’s Law, iz gorepomenute Kolekcije zakona UX-a: Vreme da se dođe do cilja zavisi od udaljenosti i veličine cilja. Ovaj zakon može, na primer, dati smernice kada se odlučuje o veličini i poziciji call to action dugmeta.

3. Doslednost:

https://www.shopify.com/

Dizajn treba da bude konzistentan. Šta to znači? Na primer, elementi koji se ponavljaju treba uvek da imaju iste karakteristike, ili, da poravnanje elemenata koje se koristi na jednoj stranici treba koristiti i na drugoj. Drugim rečima – treba se pridržavati jasno utvrđenih standarda kako bi se korisnici lako snalazili, a do toga se dolazi kada su im elementi poznati.

4. Jasni koraci:

https://www.codecademy.com/

Pri konstruisanju landing stranice treba obratiti pažnju na to da koraci koji vode do konverzije budu kratki i jasni korisniku. Kako je korisnicima pažnja ograničena, oni isto tako ne žele da ulažu previše napora onda kada se od njih traži da poduzmu akciju, npr. da popune formular. Kod formulara treba biti oprezan da on deluje jasno, a ako ima dosta polja koje treba popuniti onda bar grupisati delove formulara u smislene celine kako bi se na taj način dobilo na preglednosti. Od korisnika tražiti samo najpotrebnije informacije.

5. Responzivnost:

https://www.squarespace.com/

Responzivan sajt, koji dobro izgleda i funkcioniše na različitim uređajima je takođe nešto što doprinosi korisničkom iskustvu i tome da korisnik provede više vremena na sajtu, što je jednako većoj šansi da do konverzije dođe. Danas je opšte poznato da sve veći broj korisnika pretražuje internet isključivo preko smart telefona, što je dovelo do toga da sajt koji želi da se dobro pozicionira mora imati dobro urađenu mobilnu verziju. Pored responzivnosti, bitna je i brzina učitavanja.

Na kraju možemo zaključiti da za uspešnu landing stranicu nije bitno da ona samo zadovoljava estetske kriterijume, kao što nije dovoljan ni samo dobar sadržaj. Potrebno je uspešno preneti poruku i pružiti korisniku sadržaj sa kojim može da se poistoveti i pomoći mu da dođe do informacija koje traži na što brži i efikasniji način. Ta poruka treba da bude efektna, ali u isto vreme oslobođena svih nepotrebnih elemenata. Dobro preneta srž poruke, jasni koraci i stranica koja se lako koristi – jednostavan recept za uspešnu landing stranicu koja vodi do konverzije.

Autor teksta:

Milica Pavlović, graphic designer
Homepage Creative Digital


Oceni tekst

4,60 od 5
Loading...

Komentari