Ko garantuje da smo bezbedni na Internetu ako imamo sajt na nacionalnim domenima?

Marketing mreža pokrenula je anketu na teme – Internet za mala i srednja preduzeća, online komunikacija, content marketing, izgradnja brenda na globalnoj mreži itd. Naši čitaoci postavili su nam pitanja, a u narednom periodu objavićemo odgovore relevantnih sagovornika.

Na pitanje – Ko garantuje da smo bezbedni na Internetu ako imamo sajt na nacionalnim domenima, kada su zakoni u Srbiji veoma tanki u ovoj oblasti?, odgovara Dejan Đukić, rukovodilac Sektora za opšte i pravne poslove u Registru nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS):

Garancija takve vrste ne postoji, bezbednosni rizici na Internetu su brojni i raznorodni. Generalno, nacionalni domeni važe za bezbednije, jer registri ovih domena obraćaju više pažnje na procedure koje se odnose na registraciju, kao i na sve kasnije izmene u vezi naziva domena. Što se tiče same bezbednosti na Internetu, ne postoji neka centralna tačka, u sistem bezbednosti su uključeni brojni subjekti. Srbija trenutno radi na donošenju Zakona o informacionoj bezbednosti prema kom treba da se formira Nacionalni CERT. RNIDS, kao nacionalni registar internet domena, radi na pripremi projekta CERT-a koji treba da se bavi reakcijom i prevencijom incidenata internet bezbednosti. Što se tiče kaznenog zakonodavstva, Krivični zakonik u glavi pod nazivom „Krivična dela protiv bezbednosti računarskih podataka“, propisuje set krivičnih dela iz ove oblasti.


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari