Kako pokrenuti arbitražu i vratiti domen?

Marketing mreža pokrenula je anketu na teme – Internet za mala i srednja preduzeća, online komunikacija, content marketing, izgradnja brenda na globalnoj mreži itd. Naši čitaoci postavili su nam pitanja, a u narednom periodu objavićemo odgovore relevantnih sagovornika.

Na pitanje – Kako pokrenuti arbitražu i povratiti domen koji je neko drugi registrovao na svoje ime?, odgovara Dejan Đukić, rukovodilac Sektora za opšte i pravne poslove u Registru nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS):

RNIDS, kao i drugi registri u svetu, vodi bazu registrovanih naziva domena i lice koje je upisano u tu bazu je registrant (korisnik) naziva domena. Kada su .rs i .срб domeni u pitanju, sporovi koji nastanu povodom registracije ovih domena rešavaju se pred Komisijom za rešavanje sporova povodom registracije naziva domena pri Privrednoj komori Srbije. Naravno, sudska zaštita nije isključena, te lice kome su registracijom naziva domena povređena određena prava, može da bira između pokretanja postupka pred nadležnim sudom i ove Komisije. U oba ova postupka strana koja tvrdi da su joj povređena određena prava treba to i da dokaže, a šanse da se uspe u sporu povodom registracije naziva domena su uvećane ukoliko to lice ima registrovan odgovarajući žig.


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari