Together, we create! Together, we transform! Together, we empower! Together, we inspire! Together, we connect! Together, we grow! Together, we create! Together, we transform! Together, we empower! Together, we inspire! Together, we connect! Together, we grow! Together, we create! Together, we transform! Together, we empower! Together, we inspire! Together, we connect! Together, we grow!

OGLAŠAVANJE

spot_img

ISPRATI

Istraživanje o platama u marketingu 2016.

Prvo istraživanje o zaradama u marketingu sprovedeno je tokom decembra 2016. putem Marketing zajednice i obuhvatilo je 174 ispitanika koji su odgovarali na pitanja vezana za radno iskustvo u marketingu, oblasti svoje marketing ekspertize, tržište i kompanije u kojima rade, tipu svog angažovanja i, naravno, visinu svoje mesečne neto zarade.

Prikazane su neto zarade, dok se, od sledećeg istraživanja razmatra prelazak na posmatranje bruto zarada.
Prema veličini uzorka ovo istraživanje daje verodostojne podatke vezane za članove zajednice i njegova svrha je da postavi početne podatke koji se, u narednoj iteraciji, mogu produbiti a samo istraživanje proširiti van granica Marketing zajednice.

U istraživanju 1.0 dajemo odgovore na pitanja o raspodelama prema godinama iskustva u marketingu, oblastima marketinga koje u svom radu pokrivaju, prema tipu angažovanja i tržištu delovanja kao i visinama zarada prema ovim parametrima.

Najveći procenat ispitanika – 41% spada u mediore (sa 2 do 5 godina radnog iskustva u marketingu), 30% ispitanika spada u juniore (do 2 godine radnog iskustva u marketingu), dok najmanji procenat ispitanika – 19% spada u seniore (više od 5 godina iskustva u marketingu).

Više od 50% ispitanika navodi da u svom svakodnevnom radu pokriva oblasti marketinga na društvenim mrežama i kreiranja sadržaja. Veoma zastupljena oblast delovanja su Community management i Analitika. U najmanje zastupljene oblasti spadaju Programmatic advertising, Video i Affiliate marketing dok u srednje zastupljene oblasti spadaju PPC, SEO i Offline marketing.

Oko četvrtine ispitanika (26%) navodi da u svom svakodnevnom radu pokriva jednu oblast marketinga i približno toliko (21%) navodi da pokriva 3 oblasti marketinga. Ostali odgovori (2 oblasti, 4 oblasti, 5 oblasti i više od 5 oblasti) su ravnomerno zastupljeni kod oko 13% ispitanika.

Najveći procenat ispitanika – čak 58% čine marketari angažovani sa punim radnim vremenom u nekoj kompaniji, prate ih marketari koje svoje puno radno vreme dopunjavaju freelance projektima – 16% i marketari koji rade isključivo na freelance projektima – 11%. Najmanji procenat ispitanika (manje od 10%) čine oni koji se marketingom bave part-time ili su vlasnici svojih kompanija.

Procentualno, najveći skok plata je primećen prilikom prelaska sa juniorskog na mediorski nivo dok je prilikom prelaska sa mediorskog na senioski nivo taj skok procentualno nešto manji.

Takođe je primećen i veliki raspon plata – od minimalne do maksimalne vrednosti – na svim nivoima iskustva što ukazuje da drugi faktori kao što su tržište za koje se radi, oblast marketinga i drugi, takođe značajno utiču na nivo zarade (pored godina iskustva).

Najveće prihode, od prosečno 1.780 EUR mesečno ostvaruju vlasnici kompanija. Prate ih zaposleni sa punim radnim vremenom u kompanijama koji svoj budžet dopunjavaju freelance projektima (prosečno 1.100 EUR mesečno) dok najmanje zarade od oko 350 EUR mesečno ostvaruju marketari angažovani part-time. Kada upredimo marketare koji svoje puno radno vreme ostvaruju u nekoj kompaniji i marketare koji se bave isključivo freelance projektima, za isti nivo radnog iskustva, freelancer-i ostvaruju za 13% više prihode.

Najviši prosek plata bez obzira na seniornost od 1 650 EUR ostvaren je u stranim kompanijama koje kombinuju rad na domaćem i stranom tržištu a najniži, od prosečno 700 EUR u domaćim kompanijama koje rade isključivo za domaće tržište.

OGLAŠAVANJE

spot_img

Anketa

Koji projekat Marketing mreže Vam je omiljen ili se rado u njega uključujete?

Oceni tekst

4,00 od 5
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Povezani tekstovi

POSTAVI KOMENTAR

Molimo unesite Vaše ime
Molimo unesite Vaš komentar!