EduZgraf

REGION – Međunarodna studentska izložba grafičkog dizajna i vizuelnih komunikacija „Krenimo od početka“ ove godine donosi jednu novinu – obrazovni program i kreativnu platformu Eduzgraf, namenjenu studentima dizajna i vizuelnih komunikacija, kao i dizajnerima na profesionalnim počecima. Program se sastoji od tri dela: izložbe „Krenimo od početka“, kao i stručnih radionica i večeri.
EduzGraf konkurs za učestvovanje na međunarodnoj studentskoj izložbi pod nazivom „Krenimo od početka“ je otvoren, a rok za prijave je 1.mart ove godine. Nema kotizacije. Izložba se održava za vreme trajanja Zgrafa, od 17. marta do 05.aprila. Mesto održavanja izložbe je Galerija PU, Studentski centar u Zagrebu.
Poziv za učestvovanje na izložbi je upućen svim nacionalnim i internacionalnim studentima koji se unutar svojih studijskih grupa bave grafičkim dizajnom i vizuelnim komunikacijama. Naslov izložbe je parafraza međunarodnog manifesta grafičkih dizajnera First Things First, objavljenog 1964. godine i revidiranog 2000. godine, koji u skladu s promenama u polju oglašavanja, grafičkog dizajna, privrede i kulture, preispituje sve goruće dileme unutar struke i poziva na redefinisanje prioriteta kroz podsticanje diskusije između obrazovnog sektora, dizajnerske prakse i institucija podrške. Danas kada su grafički dizajn i vizuelne komunikacije neizostavni oblikovatelji naše okoline, edukacijski proces u tom polju nameće se kao jedan od bitnih prostora preispitivanja njihovih uloga i društvenih prioriteta. Komunikacijski aspekt nepresušno je polje eksperimenta i stvaranja novih alata i značenja što istovremeno otvara i pitanje odgovornosti i uticaja dizajna. Stoga je i namera ovog poziva ispitati načine, forme, ciljeve projekata i realizacija nastalih unutar formativnog razdoblja dizajnera. Teme nisu striktno određene jer je upravo selekcijski i izložbeni proces prilika za istraživanje i sučeljavanje s temama, pristupima i naglascima novih dizajnerskih praksi. Radovi mogu biti realizovani, koncipirani kao idejna rješenja ili nastali posebno za ovu priliku. Mogu biti izvedeni u bilo kojem mediju i odnositi se na specifični segment vizuelnih komunikacija (ilustracija, fotografija, tipografija) ili audio-vizualne medije. Selektovani autori i njihovi radovi biće, uz izložbenu prezentaciju, predstavljeni na virtuelnoj izložbi u sklopu veb stranice www.zgraf.hr, i uvršteni unutar dvojezičnog kataloga Zgrafa 11.
Celokupni konkurs pogledajte ovde.

Izvor: Designed


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari