Together, we create! Together, we transform! Together, we empower! Together, we inspire! Together, we connect! Together, we grow! Together, we create! Together, we transform! Together, we empower! Together, we inspire! Together, we connect! Together, we grow! Together, we create! Together, we transform! Together, we empower! Together, we inspire! Together, we connect! Together, we grow!

OGLAŠAVANJE

spot_img

ISPRATI

Bojana Rudović: Covid-19 nas je izmestio iz zone komfora i podstakao da razmišljamo drugačije!

Bojana Rudović, direktorka marketinga kompanije Bekament, specijalno za Marketing mrežu govori o tome na koji način je COVID-19 kriza uticala na komunikacione ciljeve i strategiju njihove kompanije, ali i da li je integrisana 360 komunikacija danas jedina koja donosi rezultate.

Na koji način je COVID-19 kriza uticala na komunikacione ciljeve i strategiju kompanije Bekament u 2020.?
Covid 19 nas je sve iznenadio, izmestio iz zone komfora, podstakao da razmišljamo drugačije i budemo fleksibilniji, da brzo regujemo i prilagodimo način rada specifičnim okolnostima. Pažnja je u tim trenucima bila usmerena prevashodno na očuvanje zdravlja zaposlenih i njihovih porodica, kao i na priključivanje društveno odgovornim inicijativama koje su za cilj imale pomoć zdravstvenom sistemu. Za našu kompaniju ovo je bio izazov kome smo promišljeno pristupili orijentišući se na efikasno postavljanje novog režima rada i održivost kontinuiteta poslovanja. Komunikacione okvire smo redefinisali i interno i eksterno, usredsredili se na stejkholdere, potrudili se da im budemo oslonac u kritičnom periodu, što je dodatno doprinelo osnaživanju partnerskih odnosa. Pokazalo se da je građevinski sektor i dalje u trendu rasta i da ne trpi velike oscilacije što nam je omogućilo da nakon prvog talasa pandemije nastavimo sa realizacijom svih planiranih marketing aktivnosti, a što se već u trećem kvartalu pozitivno reflektovalo na poslovne rezultate.

Bekament je ove godine akcenat stavio na edukaciju svoje ciljne grupe kroz video tutorijale. Koliko je ovaj vid edukacije važan i u kojoj meri je digital kanal komunikacije efikasan kada govorimo o građavinskoj industriji?
Činjenica je da je digitalizacija donela velike promene u svim sferama života, a posebno kada je reč o komunikaciji. Današnji trendovi diktiraju nove standarde koji podstiču brži, direktniji i svrsishodniji način prenošenja željenih poruka do ciljanih javnosti. Pred nama je bio odgovoran projekat koji je zahtevao da se na jednostavan i relevantan način publici približe određeni procesi, specifična rešenja i benefiti proizvoda, ali i da joj se omogući da u perspektivi dato znanje upotrebi. Video formate smo videli kao najefikasniji alat, a ideja nam je bila da tokom ove specifične godine što više iskoristimo potencijal digitalog kanala komunikacije. Potrudili smo se da kroz plasiranje tutorijala stavimo akcenat na važnost prenošenja znanja i iskustva, da aktivno učestvujemo u unapaređenju stručnosti kadrova iz građevinske industrije i da približimo ovu tematiku široj javnosti. Prateći ustanovljene metrike uspešnosti online oglašavanja, uvideli smo da je naša tehnika promocije ostvarila značajne rezultate, a kroz direktnu komunikaciju sa ciljnim grupama dobili smo potvrdu da idemo u pravom smeru.

U kojoj meri je ovaj pristup u komunikaciji sa ciljnom grupom istakao Bekament u odnosu na konkurenciju?
Generalno govoreći, građevinska industrija ide u korak sa promenama koje se dešavaju u svetu komunikacija pa se može reći da su svi tržišni igrači manje-više aktivni na polju promocije. Verujem da se izdvajamo strateški osmišljenim nastupom koji je rukovođen vrednostima našeg brenda. Trudimo se da istupimo kao inovatori, edukatori, da vodimo, podržavamo i inpirišemo naše stejkholdere, ali i širu javnost. Naš brend i proizvodni asortiman ne predstavljamo samo kroz racionalne benefite, već kontekst ljudskih potreba, motiva i emocija stavljamo u prvi plan. Vodimo računa o tome gde se komunicira, ali što je još važnije uvek smo svesni predmeta komunikacije i šta za cilj ta komunikacija ima.

Da li je integrisana 360 komunikacija danas jedina koja donosi rezultate?
Istraživanje tržišta, potom sagledavanje ideje iz različitih uglova, razmatranje resursa za realizaciju projekta i procena vremena za povraćaj uloženih sredstava predstavljaju preduslov za kreiranje promišljene marketing strategije. Aktivnosti koje proizilaze iz te strategije ne mogu se posmatrati odvojeno jer svaka treba da prenosi jedinstvenu poruku bilo da je reč o proizvodu, distribuciji, ceni, promociji, ljudima, procesima. Kada govorimo o komunikaciji, smatram da se usled porasta broja komunikacionih kanala previše vodi računa o tome gde se poruke plasiraju i koliko često, a premalo o samom smislu sadržaja komunikacije, odnosno o potrebama potrošača/korisnika/konzumenata.

U komunikacionom nadmetanju sve više imamo priliku da vidimo kako se gotovo svakodnevno ističu samo oni atributi proizvoda ili usluga koji mogu na što brži način dovesti isključivo do prodaje. Pre svega, ovde mislim na rat cenama koji devalvira vrednost brendova i koji je unapred izgubljen. Većina kanala, a posebno digital, prezasićena je hiperprodukcijom raznoraznih oglasnih poruka što dovodi do opadanja pažnje potrošača, a objave gube na važnosti i relevantnosti.

Smatram da je za uspešnost komunikacije neophodno, pre svega, da brend ima zdravu srž iz koje crpi dobre, kreativne ideje za dugoročno pričanje priče i održavanje emotivne veze sa potrošačima. Da li će biti upotrebljena 360 komunikacija definiše se korespondentno ciljnoj grupi i ciljevima komunikacije. Svakako, odabirom adekvatnog miksa kanala ostvaruje se konzistencija i ujednačenost komunikacije; kroz različite kanale na različit način prenosi se autentična poruka koja za rezultat ima rast vrednosti brenda, ali i profita.

Jedan trend za 2021. godinu?
Kada je reč o poslovanju u Srbiji, a posle ove, u najmanju ruku specifične godine, mislim da nećemo biti imuni na odliv radne snage. Na kompanijama je da prepoznaju da li će to posmatrati samo kao nezadrživ proces ili će se okrenuti B2E poslovnom modelu i raditi na obezbeđivanju poželjnijih uslova rada. Verujem da će kompanije početi da shvataju ozbiljnije ovu temu, odnosno da će se pokrenuti u smislu preduzimanja različitih konkretnih mehanizama ne samo u cilju privlačenja novih kadrova, već prevashodno zadržavanja postojećih.

Foto: Sanda Mokanić

OGLAŠAVANJE

spot_img

Anketa

Koji projekat Marketing mreže Vam je omiljen ili se rado u njega uključujete?

Oceni tekst

5,00 od 5
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Povezani tekstovi

POSTAVI KOMENTAR

Molimo unesite Vaše ime
Molimo unesite Vaš komentar!