today-is-a-good-day
Together, we create! Together, we transform! Together, we empower! Together, we inspire! Together, we connect! Together, we grow! Together, we create! Together, we transform! Together, we empower! Together, we inspire! Together, we connect! Together, we grow! Together, we create! Together, we transform! Together, we empower! Together, we inspire! Together, we connect! Together, we grow!

PROJEKAT

spot_img

ISPRATI

Bojana Rudović: Brendovi vođeni svrhom zaslužuju najviši kredibilitet, a potvrdu dobijaju i od strane potrošača!

Bojana Rudović, direktorka marketinga kompanije Bekament, specijalno za Marketing mrežu govori o brendovima sa svrhom i šta znači ostaviti trag na tržištu.

Šta za Vas znači ostaviti trag na tržištu?
Svedoci smo činjenice da se kompanije u poslednje dve decenije suočavaju sa različitim promenama od kojih najznačajniji uticaj na savremeno poslovanje imaju fenomen globalizacije svetske privrede, kao i silovit razvoj savremenih komunikacionih tehnologija.

Ekspanzijom digitalizacije došlo je do plasiranja različitih servisa uz male investicije, obezbeđivanja brzog pristupa brojnim načinima komunikacije, do sveopšte dostupnosti informacijama u svakom trenutku. Tržišta su otvorena potrošačima širom sveta, a život savremenog čoveka je neprimetno, ali višestruko promenjen.
Moglo bi se reći da je redefinisan poligon za tržišno ili društveno nadmetanje, ali i da se otvorilo pitanje promišljenosti strategije koja će kompaniju ili pojedinca dovesti do ciljanog odredišta.

U trci za profitom često se pribegava pogrešnoj taktici i zaboravlja da se na postolje ne dolazi pobedom nad konkurencijom već trasom kreativnog razmišljanja, etičkog ponašanja i smislenog delovanja osvajujući poverenje potrošača. Uglavnom preovladava želja za eksponiranjem i potvrdom po svaku cenu, u prvom planu je kvantitet. Zato dilema više nije da li se ostavlja trag na tržištu, već da li taj trag zaista ima vrednost. Šta u današnjem društvu, u ovoj brzini u kojoj poslujemo i živimo, u mnoštvu ideja i mogućnosti, zaista znači ostaviti trag, zaista biti vredan tog izraza? Kompleksno pitanje. Slojevito.

Smatram da ljudi snažnog integriteta koji fokusirano slede prave vrednosti na putu realizacije svojih ciljeva mogu ostaviti trag sa svrhom.
Ukoliko govorimo o poslovnom aspektu, one kompanije koje dizajniraju svoj biznis dugoročno i dejstvuju strateški, koje rade na jedinstven, kreativan način i stavljaju akcenat na doprinos održivom razvoju, korporativnu društvenu odgovornost i ekonomski napredak, neminovno ostvaruju i tržišni uspeh, grade renome pouzdanog partnera/poslodavca i ostavljaju pečat vredan komunikacije.

Kako biste ocenili položaj marketing i komunikacijskih stručnjaka u kompanijama danas? Da li bi oni trebali da budu članovi boarda direktora?
Marketing podrazumeva uvek aktuelnu temu i mnogo je različitih tumačenja i teoretskih rasprava o njegovoj ulozi i značaju u poslovanju. Sama činjenica da se o ovoj kompleksnoj disciplini toliko polemiše, nameće pitanje nivoa razumevanja iste. Kada je reč o domaćem tržištu, moglo bi se zaključiti da marketing još uvek nije priznat onako kako mu pripada i da se, bez obzira na enormnu dostupnost informacijama, ovaj strateški upravljački koncept i dalje vrlo često svodi samo na jedan njegov element, na promociju.

U zavisnosti od nivoa poznavanja marketing uloge, odnosno, shodno načinu poslovnog razmišljanja kompanije, iskazuje se stav i prema samoj funkciji marketinga u okviru organizacije. U nekim kompanijama marketing podrazumeva samo jednu od poslovnih funkcija, dok u drugim, nažalost ređe na našem tržištu, predstavlja osnovnu poslovnu funkciju koja integriše sve ostale.

Polazeći od toga kako organizacija definiše svoju svrhu i ciljeve, da li u osnovu svoje poslovne strategije ugrađuje marketing funkciju ili ne, zavisi i polažaj samog marketing stručnjaka u okviru iste. Rekla bih da su velike multinacionalne kompanije umele vrlo dobro da procene značaj marketing koncepcije, širinu i dubinu njegove primene. Samim tim, u samom upravljačkom vrhu tih kompanija stoje i marketing direktori. Iako postoje uspešni primeri domaćih kompanija koje ovaj model poslovanja i organizacije primenjuju, čini mi se da je više onih koje u prvi plan ističu neke druge oblasti ne polazeći od činjenice da većina njih duboko korespondira sa marketingom.

Shodno svemu što sam iznela, smatram da marketing stručnjacima mesto u board-u direktora apsolutno pripada. Međutim, od kompetencija, iskustva i zalaganja svakog pojedinca koji je kao svoju profesiju izabrao marketing, zavisi i nivo razumevanja marketing uloge u samoj organizaciji i poslovanju uopšte.

Na koji način kompanije i brendovi mogu uticati na razvoj struke u Srbiji? Šta po tom pitanju radi kompanija Bekament?
Danas, kada postoji mogućnost brzog plasiranja poruka i ostvarivanja intenzivnog odnosa sa ciljanom javnošću, brže se mogu pokrenuti i promene u razmišljanju kako određene niše, tako i šire zajednice. Zbog toga, više nego ikada, fokus bi trebalo usmeriti na odgovornost brendova/kompanija pri kreiranju sadržaja komunikacije. Jako je važna osvešćenost po pitanju komunikacione moći. Ukoliko svoj uticaj brendovi/kompanije usmere u pravcu odgovornog delovanja, a potom i razvoja inicijativa koje će služiti društvu, indirektno mogu ukazati i na vrednost struke.

Takođe, organizovani edukativni marketing programi mogu dati veliki doprinos razvoju struke i njenom pravilnom tumačenju. Kvalitetan prenos znanja obezbeđuje, ne samo bolje razumevanje marketinga, već i profesionalni napredak zaposlenih ili poslovnih partnera, a što na kraju rezultira i uspehom kompanije. Bekament, i kao kompanija i kao brend, promoviše principe odgovorne poslovne prakse kako u domenu internih i eksternih komunikacija, tako i okviru korporativne i društveno odgovorne sfere ostajući vrlo svesna uticaja koji može imati na javnost.

Zašto je važno da brendovi budu svesni svoje svrhe? Koja je svrha kompanije Bekament? Cene li potrošači danas više brendove sa svrhom?
Svrha podrazumeva strateški definisan putokaz brendu kako da posvećeno sledi sopstvene vrednosti i uverenja aktivirajući svrsishodne promene koje istinski i relevantno odgovaraju na ljudske potrebe. Brendovi koji su vođeni svrhom zaslužuju najviši kredibilitet, a potvrdu dobijaju i od strane potrošača.

Bekament kompanija kontinuirano inicira ili podržava društveno odgovorne programe koji se tiču unapređenja zdravstva, prosvete, sporta i ekologije. Aktivnosti usmerava i na poboljšanje životnih uslova socijalno ugroženih grupa. Bekament kompanija snagom svojih ruku stvara bolje sutra danas.

PROJEKAT

spot_img

Anketa

Koji projekat Marketing mreže Vam je omiljen ili se rado u njega uključujete?

Oceni tekst

3,80 od 5
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Povezani tekstovi

POSTAVI KOMENTAR

Molimo unesite Vaše ime
Molimo unesite Vaš komentar!