Big data izgubiće svoj ‘big’ deo u 2016.

Kako analitika postaje sve značajnija, sve je više kompanija usmereno na isporuku usluga kroz, kako ih Gartner naziva ‘The Device Mesh’, odnosno ‘sve je više krajnjih tačaka koje ljudi koriste za pristup aplikacijama i informacijama za interakciju s ljudima, društvenim zajednicama, vladama i kompanijama’, pa je i sve jači pritisak na IT infrastrukturu.Veeam predviđa da će četiri trenda biti ključna tpkom sledećih 12 meseci za upravljanje IT-ijem u kompanijama i da će ti trendovi definisati i iskustva korisnika – na radnom mestu, ali i kao potrošače.

Saša Hederić, regionalni menadžer za jugoistočnu Evropu u kompaniji Veeam® Software, komentariše glavne tehnološke trendove koji će uticati na poslovanje u 2016.

1) Dostupnost postaje ključna: Internet stvari postaviće dostupnost na prvo mesto u 2016. godini. Naime, tolerancija za nedostupnost svela se na nulu jer smo okruženi sa sve više mobilnih uređaja i onih koji su međusobno spojeni. I to vredi za sve organizacije, od kompanija koje su usmerene na korisnike, pružaoce mobilnih usluga, jer je vreme kada su kompanije sebi mogle priuštiti bilo kakav ispad, davno iza nas. Čak i mali ispad od samo nekoliko sati donosi nezadovoljne među svima koji zavise o tom poslu jer nemaju pristup, ali što je još važnije, u slučaju štete kod korisnika ili u poverenju ulagača, kompanije će gubiti prihode, podatke, poštovanje zaposlenih, kredibilnost partnera i vernost korisnika. Kako Internet stvari postaje sve važniji, mogući trošak nedostupnosti može biti samo veći. Zato je za dobrobit svakog poslovanja i izgradnje zadovoljstva krajnjih korisnika ključno umanjiti mogućnost da se dogodi nedostupnost i gubitak podataka. Istovremeno, podaci su sve više smešteni u samim kompanijama i u oblaku, pa kompanije u 2016. moraju biti sigurne da imaju strategije za izradu sigurnosnih kopija, zaštitu i obnovu svojih podataka na svim mestima.

2) Tradicionalno razmišljanje, aplikacije i sistemi ne smeju se odupirati inovacijama: sve je veći napredak u mogućnostima infrastrukture i modelima isporuke, ali mnoge organizacije nisu modernizovale funkcioniranje aplikacija u skladu s brzinom tehnoloških promena oko tih nasleđenih sistema. Tokom sledeće godine, kompanije će podvući crtu i preći na sledeću generaciju tehnologije za aplikacije, kako bi ostali u korak s konkurencijom. Očite su prednosti korištenja novije infrastrukture, ali u prošlosti je ipak bilo blokada, na primer postojeće zaposlene ne zanimaju novosti ili su uvereni da će im postojeće aplikacije ‘trebati zauvek’. Danas postoje tehnike da se modernizuje gotovo svaka aplikacija što je važno u procesu zadržavanju tradicionalnih aplikacija jer tehnologija za infrastrukturu može držati na životu takve zastarele operativne sisteme i aplikacije. Prelazak na sledeću generaciju za neke kompanije neće biti jednostavan zadatak, ali u osnovi im to sigurno donosi korist. Kompanije će uvideti nove prednosti iz IT perspektive, ali će imati i jedinstvenu priliku iznova proceniti svoje poslovanje. Udaljavanje od starih sistema kompanijama će omogućiti ponudu novih usluga koje mogu ispuniti zahteve zaposlenih i korisnika koji su ‘always-on’.

3) Big Data će se naizgled smanjivati: iskorištavanje prednosti takozvanih velikih podataka (big data) i dalje je ključno za kompanije, ali kako se trošak skladištenja sve više smanjuje, to će postati norma tokom sledeće godine. Big data izgubiće svoj ‘big’ deo i kompanije će ih jednostavno početi gledati kao skup podataka koje moraju efikasno prikupiti od korisnika, partnera i zaposlenih. Kompanije će se sve više usmeravati na povezivanje krajnjih korisnika na podatke, a dostupnost za isporuku usluga time dobija još veće značenje. Za očekivati je da će 2016. doneti veću prihvaćenost virtualne stvarnosti (Oculus, Microsoft Hololens), prepoznavanje govora i 3D ispis, kao načine i alate u proizvodnji. Za kompanije se menja i IT: tradicionalne tehnike za upravljanje podacima više ne vrede, u kontekstu eksplozivnog rasta podataka.

Više informacija pronađite na portalu Lider.


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari