Zasto je analiza sentimenta jedan od najmoćnijih alata kreiranja kampanje?

Marketinška industrija se na samom pragu četvrte industrijske revolucije našla na velikom metodološkom testu. Suočena sa trendom masovne komunikacije, dobila je ozbiljan zadatak selekcije medijskog sadržaja i njegove detaljne obrade. Rezultat dobro klasifikovanog i analiziranog sadržaja daje koristan smer za dalju komunikacionu strategiju, kao i za prilagođavanje poruka koje bi bile primamljive za javnost.

Tradicionalne metrike kao što su broj prikaza, klikovi, komentari itd. pretežno se fokusiraju na kvantitet i nemaju mogućnost da „osete“ reakciju javnosti. Pomenuti statistički podaci prikazani u formi grafikona i barova mogu da predstave samo opšte trendove, ali često nailaze na izazov sadržajnijeg preciziranja kanala i smerova komunikacije.

Upravo zbog toga, analiza sentimenta jedan je od najmoćnijih alata kreiranja marketinških kampanja. Obrada sentimenta, ne samo medijskih objava i copy-ja, već svih oblika povratnih reakcija (komentari, forumi)  prevazilazi nivo osnovnog, kvantitativnog opipavanja pulsa brenda. Koristeći analizu sentimenta, kompanije mogu da prate, ne samo šta ljudi kažu o brendu, već mogu da otkriju ono što potrošači žele i očekuju.

Zbog pomenutog problema ogromne količine informacija i podataka u medijima i na društvenim mrežama, alati za automatsko generisanje i obradu sadržaja postali su imperativ marketinga.

Upravo u cilju automatizacije obrade velikog broja medijskog sadržaja, naša agencija je koristeći veštačku inteligenciju i mašinsku preciznost, uz obavezan ljudski nadzor i korekcije, kreirala softver koji može da analizira značenje određenih poruka. Upravo ovaj alat ima mogućnost definisanja i kategorisanja sentimenta po temama i daje jasan i precizan prikaz reakcija o određenim događajima, temama, ključnim rečima i porukama, kao i o celokupnim marketinškim kampanjama – bilo da su reakcije pozitivne, neutralne ili negativne.

Uz prethodnu upotrebu svih DE alata, analizom sentimenta je moguće definisati, ali i predefinisati celokupnu strategiju kao i preciznije personalizovati poruke namenjene ciljanoj publici.

Pored toga, DE alat brzo identifikuje negativne komentare na online medijima i društvenim mrežama, što omogućava brze odgovore na komentare i upite publike i pratioca, i kanalisanje krizne komunikacije.

Ipak, “mašinska” analiza sentimenta još uvek nema kapacitet stopostotne preciznosti i bez obzira na algoritme koji u nekim slučajevima prepoznaju ironiju i sarkazam, još uvek postoje mnoge varijable koje su nepokrivene, kao što su kontekst, složenost srpskog jezika i ukupan ton razgovora (često korišćenje “pozitivnih” rečii u negativnom kontekstu).

Zbog toga naš analitički tim vrši stalan nadzor programa i daje kontekst svim podacima čime se mogućnost grešaka minimalizuje, a ujedno se ostvaruje dodatna vrednost: poentiraju se krucijalne tačke i naglašavaju dobri smerovi dalje komunikacije.

Sa ovim nivoom informacija kompanije mogu isporučiti prilagođene marketinške poruke na osnovu poslovnih ciljeva. Kompanije i brendovi, takođe, mogu strateški isplanirati “šta će reći” i “na kojem kanalu”, i što je još važnije, “šta ne bi trebalo reći” da bi publika pozitivno reagovala.

Matematika je jasna! Dobra analiza = dobra strategija. Dobre poruke = dobra reakcija.

Autor: Mila Mamužić-Kragović, Digital Element


Oceni tekst

5,00 od 5
Loading...

Komentari