Zaposleni kao interna i eksterna slika kompanije

Vanredna situacija izazvana pandemijom virusa COVID-19 naterala je sve nas da reorganizujemo svoje živote i način na koji radimo. Za sve kompanije, među kojima je i METRO, to je između ostalog značilo da su redovni poslovni zadaci, na svim nivoima organizacije, istovremeno morali da se izmene kako u pogledu prioriteta, tako i u načinu na koji se obavljaju. I to sve u hodu, sa preko hiljadu zaposlenih, čija je bezbednost morala ostati najviši prioritet.

Zbog prirode našeg posla imali smo i druge, ne manje zahtevne prioritete u značajno izmenjenim uslovima poslovanja, gde se osnovna logistika radnog vremena i organizacije prevoza robe, menjala iz dana u dan. Vodilo se računa i o detaljima koji obično nisu strateška organizaciona pitanja, ali su sada bili izuzetno bitni za solidarnu i fer organizaciju rada. Pažljivo smo razmatrali ko su kolege koje nemaju kome da ostave decu na čuvanje, ali tražili i načine kako da umanjimo rizik od zaraze kod kolega sa hroničnim bolestima, zbog čega je bilo bitno tehnički omogućiti rad od kuće, ili reorganizovati poslove tako da ne zahtevaju fizički kontakt sa drugim ljudima.

Kao neko ko je celu situaciju posmatrao pre svega iz perspektive zaposlenih i njihove organizacije, zaista mislim da smo sve odluke uspeli da sprovedemo adekvatno i blagovremeno, isključivo zbog zajedništva i solidarnosti koji su bili vidljivi od samog početka vanrednog stanja. Kao i svi, susreli smo se sa brojnim nepoznanicama i pitanjima, zbog čega je od presudnog značaja bilo da sugestije dođu i od zaposlenih iz svakog sektora, jer oni najdetaljnije poznaju partnere, kupce i tržište. Svaku promenu u organizaciji poslovanja, a bilo ih je dosta, procenjivali smo i rešavali kao tim, a sve u cilju da smanjimo rizike za naše zaposlene, ali i za naš biznis. Možda mali detalj u celokupnoj slici, ali meni lično bitan, jeste da je na početku vanrednog stanja, u jeku adaptacije na novonastale prilike – bilo mnogo zaposlenih koji su i pored toga što su mogli da rade od kuće i dalje često odlazili u naše radnje i pomagali svojim kolegama u punjenju rafova.

Naravno, kao internacionalna kompanija, učili smo i od svojih kolega iz inostranstva i primenjivali dobre prakse u Srbiji, tako da je zaštita zaposlenih i kupaca bila imperativ koji je ispunjen, što su naši zaposleni, nakon okončanja vanrednog stanja, prepoznali u anketi kojom smo merili nivo njihovog zadovoljstva radom u METRO Cash & Carry Srbija.

Sa povratkom u redovnije tokove rada, na dnevni red se vraćaju i teme koje nisu bile u fokusu prethodnih par meseci, a jedna od njih je i employer branding. Kada smo krenuli sa planiranjem, upravo nam je pomenuta anketa o zadovoljstvu zaposlenih, pokazala da smo od snažnog tima postali snažnija porodica.

Zaposleni u radnjama i sektorima podrške, najviše su prepoznali brigu kompanije o njihovom zdravlju i bezbednosti, ali i o zdravlju i bezbednosti naših kupaca. Izrazili su ponos na timski rad i duh, koji je dodatno ojačao tokom perioda koji je za nama. Posebno su kao pozitivan pristup prepoznali brigu o deci naših zaposlenih i mogućnostima koje su pružene da se usklade promene nastale u načinu rada i obavljanja privatnih i porodičnih obaveza.

Posmatrajući samo brojeve, angažovanost zaposlenih je porasla za 10 procentnih poena u odnosu na anketu koju smo radili tokom februara, u okviru jedne od četiri redovne ankete koje sprovodimo na godišnjem nivou. Za 4 procentna poena je skočio i eNPS (employee Net Promoter Score) koji redovno merimo, što znači da su tokom krize zaposleni dodatno prepoznali dobre strane METRO poslovnog okruženja i voljniji su da preporuče svoje radno okruženje svojim prijateljima.

Ovi rezultati govore da će vas u METRO Cash & Carry radnjama u Srbiji dočekati ljudi koji su zadovoljni, koji cene svoje radno okruženje, koji rado dolaze na posao i koji su ponosni na ono što rade!

Za rukovodioce, i mene kao HR direktorku, ti rezultati su svakako podstrek da nastavimo da kreiramo pozitivno iskustvo za naše zaposlene. Očekivanja zaposlenih i napori da ih ispunimo, kreiraju sliku koju stvaramo i negujemo o kompaniji – interno i eksterno – već 15 godina koliko postojimo na srpskom tržištu.

Autor teksta: Jovana Anđelić, HR Direktorka kompanije METRO Cash & Carry Srbija


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari