Za uspeh smo odgovorni i jedni i drugi!

Anamarija Vuić, Account Executive u agenciji Señor Hrvatska, povodom foruma IZAZOV 2020, koji će biti održan od 2. do 4. juna online, govori o hiperkonvinijens sindromu u advertising industriji.

Ko danas postavlja pravila igre – klijent ili agencija? Ko je odgovoran za (ne)uspeh?
Ne samo da i jedna i druga strana imaju jednako pravo postaviti pravila u načinu na koji rade, nego je to i poželjno. Jedino kroz jasno definisan način rada i poznavanje međusobnih očekivanja možemo smanjiti nesporazume u komunikaciji i bolje sarađivati. Na kraju, za uspeh smo odgovorni i jedni i drugi. Ipak je pitanje – koja je definicija uspeha? Sve češće se na uspeh projekata gleda kroz kratkoročne pokazatelje, dok je kvalitetna marketinška komunikacija dugoročna priča, postavljena na jasnim strateškim temeljima. Zato je važno da su očekivanja usklađena, a da agencija i klijent spremno preuzmu svako svoj deo odgovornosti u procesu.

Da li se hiperkonvinijens danas podrazumeva (brzo, jednostavno, jeftino)? Šta je glavna uzork ovoj pojavi?
Već duže vreme i decu odgajamo na način da slabo podnose frustraciju i da sve mora biti odmah i sada pa ne čudi da se ovakve pojave primetimo i u poslu. Ipak, ne bih rekla da se brzo i jeftino podrazumeva. Klijenti nam dolaze jer znaju da radimo posvećeno i da se na kraju rezultati isplate. Uzrok ovoj pojavi nisu samo očekivanja klijenata, već i agencije koje ne znaju ceniti svoj rad, nemaju postavljene standarde kvalitete i pomiču ili pristaju na to da rade brzo i jeftino, što se onda vidi i u izvedbi i rezultatima.

Koji su glavna problemi u odnosu klijent-agencija? Da li je kratkoročna saradnja uzrok nepoverenja?
Količina radova i tekstova napisanih na temu odnosa klijenta i agencije možda najbolje govori o njegovoj specifičnosti. Pokazalo nam se da dobro postavljeni temelji najbolje određuju naš odnos s klijentima kasnije. Nije čudno da klijenti nemaju poverenja ako su do sada sarađivali s agencijama kojima interes klijenta nije bio na prvom mestu ili im nisu bili jasno argumentovani određeni delovi posla. Ipak, čak i kad klijenti znaju da žele sarađivati s nama jer žele nešto što je drugačije, pametno i kvalitetno, još uvek ponekad osećaju određeni nivo nesigurnosti. Trebamo znati da je nepoverenje moguće i kad damo sve od sebe i kad smo vrhunski stručnjaci u svom području – i tu je važno razumeti klijenta i argumentovati svoju stručnost. To je takođe jedan od načina ulaganja u odnos i sticanje poverenja.

Na svakodnevnom nivou jedna od glavnih poteškoća je svakako davanje jasne i kvalitetne povratne informacije. Tako je nastao i Señorov projekat Umjetnost feedbacka, čiji je cilj bio naglasiti važnost međusobne saradnje te podstaknuti i agencije i klijente na razmišljanje o tome kako mogu unaprediti svoju komunikaciju. Da je reč o relevantnom problemu, govori i činjenica da je na http://umjetnostfeedbacka.com/ stiglo više od 300 anonimnih primera nerazumljivih feedbacka.

Jedan trend za 2020. godinu?
2020. je počela vrlo neizvesno i još uvek je nepredvidljiva. Trend su definitivno promene i prilagođavanje na njih, a u skladu s pričom o odgovornosti i odnosu, ova godina će biti i test za poverenje koje klijenti imaju u agencije s kojima sarađuju jer krizna vremena zahtevaju poseban nivo stručnosti i znanja.


Oceni tekst

5,00 od 5
Loading...

Komentari