Uticaj digitalnog marketinga na decu i mlade u Hrvatskoj

REGION – Primećuju li deca i mladi oglase na internet stranicama i društvenim mrežama? Razlikuju li sponzorisane od standardnih sadržaja na internetu? Dele li putem interneta svoje lične podatke za pristup besplatnim sadržajima i susreću li se sa marketinškim sadržajima neprimerenim svojoj dobi? Odgovore na ova i slična pitanja pružila je anketa o uticaju digitalnog marketinga na dečija prava na internetu, sprovedena u sklopu saradnje UNICEF-a i HURA!-e u oblasti odgovornog maketinga i oglašavanja prema deci.

UNICEF za Hrvatsku sproveo je anketu među decom i mladima u Hrvatskoj o tome jesu li svesni kako funkcionišu tehnike digitalnog marketinga, obraćaju li pažnju na marketinške sadržaje dok „surfaju” internetom i koriste se društvenim mrežama te jesu li upoznati s time kako upravljati svojom privatnošću na internetu. U anketi je učestvovalo 1.092 mladih iz svih hrvatskih županija, a većina njih je starosti od 16 do 19 godina (75%).

U kojoj dobi deca i mladi u Hrvatskoj otvaraju profile na društvenim mrežama?
Jedan od najvažnijih rezultata ankete jeste da mladi u Hrvatskoj profil na društvenim mrežama otvaraju u vrlo ranoj dobi. Iako otvaranje profila na društvenim mrežama nije dopušteno deci mlađoj od 13 godina, dve trećine ispitanika (61%) učinilo je to pre te starosne granice. Posebno zabrinjava podatak da je 5% učesnika otvorilo profil u dobi od 7 ili 8 godina, a njih 16% sa 9 ili 10 godina.

Izloženost dece marketinškim sadržajima na internetu
Kada je reč o izloženosti dece marketinškim sadržajima na internetu, većina učesnika ankete (69%) primetila je da ih ponekad prate oglasi s mrežnih stranica koje su posetili (bihevioralni oglasi ili remarketing), a gotovo svi učesnici (89%) primetili su oglase u mobilnim aplikacijama kojima se koriste. Više od polovine dece i mladih (52%) razlikuje plaćene (sponzorisane) od standardnih tekstova na portalima. Ipak, trećina učesnika (34%) nije znala da na mrežnim portalima postoje plaćeni tekstovi, a jedna sedmina njih uopšte ih ne razlikuje od standardnih tekstova (14%). Kada je reč o uticaju influensera na potrošačke navike dece i mladih, anketa je pokazala da kod većine ispitanika (88%) influenseri koje prate na internetu nisu uticali na kupovinu.

Izloženost dece neprimerenim marketinškim sadržajima na internetu
U kontekstu neprimerenih sadržaja kojima su deca i mladi izloženi, važno je istaknuti one koji utiču na njihovu sliku o sebi te koji ih mogu podstaknuti na negativne obrasce ponašanja. Rezultati sprovedene ankete pokazuju kako većina učesnika (57%) nije primetila oglase za odrasle na društvenim mrežama i internet stranicama koje posećuju. No ipak zabrinjava da je čak petina učesnika ankete ipak primetila neprikladne oglase, među kojima posebno navode pornografski sadržaj i eksplicitne fotografije, kao i alkoholna pića, e-cigarete, kockanje i igre na sreću i dr.

Više detalja o rezultatima ankete: https://zabum.hr/zabum-voice/

Izvor: HURA


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari