Uspešna godina za agencije za zakup medija u Srbiji

Marketing mreža objavila je danas rezultate istraživanja agencija za zakup medija i programiranje plana oglašavanja u Srbiji, a u okviru studije #AgencyReport19.

U okviru ove grupacije agencija, Direct Media United Solutions, godinama, ubedljivo čuva prvo mesto na rang listi po poslovnom prihodu, ali i po neto dobiti. U odnosu na 2017, ova agencija je u prošloj godini uvećala poslovni prihod za 23,68% odnosno za preko 1,4 milijardu dinara, dok je neto dobit uvećana za čak 117,77% ili za preko 8,57 miliona dinara. Direct Media United Solutions je u 2018. povećala broj zaposlenih za 22%. Pored toga, u 2017. godini u okviru Direct Medie otvorena je još jedna agencija Direct Media Komunikacije, koja je u Agenciji za privredne registre Republike Srbije registrovana kao zasebno pravno lice, sa istim pravnim zastupnikom.

Na drugom mestu u tabeli po poslovnom prihodu nalazi se agencija Media Pool. Ova agencija je zabeležila rast poslovnog prihoda u 2018. za 1,28%, ali i rast neto dobiti za 18,31%.

Iako beleži pad poslovnog prihoda od 3,35%, agencija Media House zauzela je treće mesto na rang listi po ovom kriterijumu. S obzirom na rast neto dobiti od 148,72%, ova agencija se u 2018. godini pomerila za dva mesta, i nalazi se na drugom mestu. Media House je u 2018. otpustio dvoje kolega, što je pad od 4,35%.

Četvrto mesto na rang listi, po poslovnom prihodu, pripalo je prošle godine agenciji Universal Media, članici I&F McCann Grupe. Ova agencija je u 2018. zabeležila rast poslovnog prihoda za 9,32% i rast neto dobiti za čak 241,22%. Broj zaposlenih uvećan je za 3,92%.

OMD Media našla se na petom mestu rang liste po poslovnom prihodu i na šestom mestu po neto dobiti. Ova agencija zabeležila je mali pad poslovnog prihoda od svega 1,73%. S druge strane, neto dobit OMD Medie u 2018. uvećana je za preko 24%, a broj zaposlenih smanjen je za 6,25%.

Agencija Mediacom Communication Services, koja je osnovana u 2017. godini, „izgurala“ je Media Jobs sa šestog mesta na tabeli po poslovnom prihodu. Ova agencija zabeležila je stabilan rast prihoda od 59,73%, ali i pad neto dobiti od čak 268,64%.

Rast poslovanja po oba finansijska parametra u prošloj godini zabeležile su i agencije Havas Adriatic, Initiative i Cafe Communications.

U Agenciji za privredne registre Republike Srbije registrovano je ukupno 24 pravna lica koja se primarno bave zakupom medija i programiranjem plana oglašavanja.
Ukupan poslovni prihod agencija za zakup medija u 2018. povećan je za 10,15%, a neto dobit povećan je za čak 110,34%.

Broj zaposlenih u agencijama za zakup medija veći je za 14,29%, a u 2018. iznosio je 400.

Ako bismo poredili veličinu agencija, po broju zaposlenih u 2018. godini, najviše je malih agencija 79%, zatim srednjih od 16 do 49 zaposlednih 13% i samo dve agencije spadaju u grupu velikih sa preko 50 zaposlednih (Direct Media i Universal Media).

U odnosu na 2017. koja je bila krizna godina za većinu agencija za zakup medija, 2018. bila je znatno uspešnija. Ulaganje u medije ponovo je zabeležilo pozitivan rast, a istraživanja pokazuju da će se taj trend nastaviti i u 2019.

Uporedne rang liste sa finansijskim rezultatima za ovu grupaciju agencija možete pogledati na sajtu http://adwork.network/agency-report

Više informacija pogledajte na infografiku ispod:

Izveštaj napisala: Ivana Parčetić Mitić


Oceni tekst

5,00 od 5
Loading...

Komentari