U budžetu za 2018. godinu 715 miliona dinara više za medije

U budžetu Republike Srbije za 2018. godinu koji je u četvrtak usvojila Narodna skupština, za medije je izdvojeno 5,4 milijardi dinara što je za 715 miliona dinara više nego u 2017. godini.

Najveće povećanje u iznosu od 500 miliona dinara planirano je za novu zgradu Radio – Televizije Vojvodine (RTV). Za finaniranje Javnih medijskih servisa u ovoj godini izdvojeno je četiri milijarde dinara, kao i u prethodne dve godine. Inače, za „projektno finansiranje javnih medijskih servisa“ izdvojeno je ukupno više od jednu milijardu dinara. Od toga, sredstva koja su namenjena za izgradnju zgrade Radio – televizije Vojvodine iznose skoro 903 miliona dinara.

U delu budžeta „podrška informisanja građana na teritoriji AP Kosovo i Metohija na srpskom jeziku“ izdvojeno je više od 9 miliona dinara. U ovom delu, osim toga što će biti finansirane usluge po ugovoru (280.000) i specijalizovane usluge (8.000.000), pojavljuju se i dotacije nevladinim organizacija u iznosu od miliona dinara, a koje u prethodnoj godine nisu postojale.

Za programe „podrške informisanju pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona na srpskom jeziku“ izdvojeno je 20.320.000 dinara, a „podršku informisanju nacionalih manjina na sopstvenom jeziku“ kao i prethodne godine 40.360.000 dinara.

Iz ovogodišnjeg budžeta biće finansiran i program „podrška informisanju osoba sa invaliditetom“ u iznosu od 11.360.000 dinara, što je za milion dinara veći iznos u odnosu na prethodnu godinu.

Program „podrška radu ustanove za novinsko – izdavačku delatnost „Panorama“, kako stoji u usvojenom budžetu za 2018. godinu biće finansiran u iznosu od 42.733.000 dinara, dok je za 2017. godinu, bilo izdvojeno 38.660.000 dinara.

„Bilateralna saradnja između Republike Srbije i Narodne Republike Kine“ se takođe našla u ovom odeljku, a kao i prethodne godine i finansiraće se sa 1.600.000 dinara.

Izvor: UNS


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari