Transparentnost nije preduslov, već osnova svakog dobrog poslovnog odnosa!

Povodom projekta Agency Report, koji je pokrenula Marketing mreža, u saradnji sa agencijom IPSOS Strategic Marketing, uradili smo seriju intervjua sa predstavnicima najvećih kompanija u Srbiji na temu transparetnosti tržišta. Tim povodom razgovarali smo sa Aleksandrom Milićem, direktorom marketinga i komunikacija u Sberbanci.

Koliko je za vas kao klijenta važno da imate pregled poslovanja agencija u Srbiji? Koliko vam je važno sa kim ćete raditi i ko će vam biti partner u oblasti marketinških komunikacija?
Kada radite na tržištu kao što je bankarsko, u kojem se svakodnevno borite s oštrom konkurencijom, odabir marketinške agencije koja će vas razumeti kao klijenta i biti spremna da uđe u koštac sa svim izazovima koje naše tržište nosi predstavlja kompleksan i dugotrajan proces. Kroz odabir marketinške agencije, biramo svog strateškog partnera koji pre svega mora da razume bankarsko poslovanje, da razume naše ciljeve i potrebe, da bude spreman da konstatno uči i bude uključen u ni malo jednostavne bankarske proizvode i usluge, ali i da postane integralni deo našeg marketing tima. Agencija danas treba, ne samo da razume i plasira stratešku komunkacionu platformu, već i da razume preoces stvaranja, distribucije i prodaje krajnjeg proizvoda banke. S tim u vezi, marketinška agencija predstavlja integralni i neodvojivi deo marketing tima, koji zajedno s nama, koji smo direktno zaposleni u Banci učestvuje zajedničkim uspesima.

Šta je, po Vašem mišljenju, trenutno najveći problem u odnosu klijent – agencija? Imate li neki predlog rešenja?
Proaktivnost, otvorena komunikacija i timski rad preduslovi su za profesionalni odnos između klijenta i agencije. Smatram da agencije ne treba isključivo da čekaju kampanje i brifove klijenta, već da se ponašaju shodno tržišnoj utakmici i da svojim novim idejama i predlozima doprinose boljem poslovanju klijenta. Složićemo se da je najlakše poštovati ugovorne obaveze, ali i da velika većina nas nije zadovoljna prosečnim rezultatima. Zato uvek nastojim da podržim dobru inicijativu i kreativne ideje i da pokažem spremnost da zajedno izađemo iz nekih ustaljenih okvira saradnje – da naš odnos podignemo na viši nivo i radimo partnerski. Na ovaj način, mi kao klijenti prepoznaćemo trud agencije da nam donese dodatnu vrednost, a agencija će svakako zadobiti još veće poverenje svog klijenta što na kraju dovodi do dugoročnije saradnje između klijenta i agencije.

Šta je za Vas transparentnost? Koliko je, po Vašem mišljenju, važno da poslujemo na transparentnom tržištu?
Transparentnost nije preduslov, već osnova svakog dobrog poslovnog odnosa. Transparentnost podrazumeva jasnu, otvorenu, direktnu i asertivnu komunikaciju o činjenicama koje su relevantne za sve zainteresovane strane – kompaniju, agenciju i na prvom mestu potrošača tj. klijenta. Jedino na ovaj način možemo da uvidimo i procenimo prednosti i nedostatke, donesemo ispravne odluke koje će nam omogućiti rast i razvoj i da predupredimo potencijalne rizike.


Oceni tekst

4,00 od 5
Loading...

Komentari