Teška godina za agencije za spoljno oglašavanje

U ovom tekstu objavljujemo rezultate poslovanja agencija za spoljno oglašavanje u Srbiji za 2020. godinu, a u okviru studije Agency Report.

U okviru ove grupacije, Alma Quattro, godinama, ubedljivo čuva prvo mesto na rang listi po poslovnom prihodu, ali i po neto dobiti. U odnosu na 2019, ova agencija je u 2020. godini zabeležila pad poslovnog prihoda za 20,81%, dok je neto dobitak uvećan za 86,32%. Broj zaposlenih se nije menjao u odnosu na 2019.

Na drugom mestu u tabeli, po poslovnom prihodu i na četvrtom po neto dobiti, nalazi se Digital Printing Center (DPC). U prošloj godini DPC zabeležio je pad poslovnog prihoda za 24,77%, dok je neto dobit opala za 84,61%. Broj zaposlenih opao je za 3,48%. Ono što je važno napomenuti jeste da u okviru DPC-a, koji je primarno štamparija velikih formata, posluje i agencija za spoljno oglašavanje MultiVision, koja je u APR-u registrovana kao zasebno pravno lice, sa godišnjim prihodom od oko 7,5 miliona dinara.

Sa četvrtog na treće mesto popeo se Maxim&Co i to po oba finansijska kriterijuma. Ova agencija zabeležila je pad poslovnog prihoda u odnosu na 2019. za 4,77%, dok je neto dobitak uvećana za 0,41%.

Četvrto mesto pripalo je agenciji Info Media Group sa padom prihoda u 2020. od 23,96% i padom neto dobiti za 73,32%.

Mala agencija, sa svega tri zaposlena, Billboard iz Beograda, zauzela je peto mesto na rang listi, sa zabeleženim rastom prihoda od 24,32% i drugo mesto po neto dobiti sa rastom od skoro 105%. Ovo je jedina agencija za spoljno oglašavanje, od prvih pet, koja je zabeležila rast po oba finansijska parametra.

U Agenciji za privredne registre Republike Srbije registrovano je ukupno 32 pravna lice koje se primarno bave spoljnim oglašavanjem. Ukupan poslovni prihod agencija za spoljno oglašavanjem u 2020. opao je za 16,36%, a neto dobit opala je za 2,48%, u odnosu na 2019. godinu. Broj zaposlenih na nivou grupacije veći je za 0,68%, a u 2020. iznosio je 297.

Svi parametri ukazuju da je COVID-19, lockdown i zamrzavanje budžeta u prošloj godini značajno uticalo na poslovanje agencija za spoljno oglašavanje. U 2020. godini čak 25 od 32 agencije u ovoj grupaciji zabeležile su pad prihoda, a 20 od 32 i pad neto dobiti.

Uporedne rang liste sa finansijskim rezultatima za ovu grupaciju agencija možete pogledati na sajtu http://adwork.network/agency-report

Napomena: Za analizu su korišćeni javno dostupni podaci pravnih lica, a koji su objavljeni na sajtu Agencije za privredne registre Republike Srbije.


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari