RRA mora da reguliše oglašavanje i sponzorstva na televiziji i radiju

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) uputila je dopis u kome poziva Republičku radiodifuznu agenciju (RRA) da na osnovu svojih ovlašćenja donese akt kojim će nedovoljno precizne odredbe Zakona o oglašavanju, a koji se odnose na oglašavanje i sponzorstvo na televiziji i radiju, biti jasnije definisane.
Prema mišljenju ANEM-a mnogi prekršaji Zakona o oglašavanju proizilaze iz različitog shvatanja pravila i različite klasifikacije emisija i programa od strane RRA i emitera.
ANEM očekuje da RRA odgovarajućim aktom definiše pojmove „jednog punog sata emitovanog programa“ i „dnevno emitovanog programa“ zbog mogućnosti njihovog različitog tumačenja; zatim da definiše uslove za prepoznatljivo odvajanje blokova oglasnih poruka i poruka TV prodaje od ostalih programskih sadržaja zvukom i slikom; da bliže odredi uslove za oglašavanje tokom prenosa sportskih događaja koji nemaju pauze kao i uslove za nove oglašivačke tehnike koje nisu izričito regulisane ni Zakonom o oglašavanju, ni Evropskom konvencijom o prekograničnoj televiziji, kao što su podela ekrana ili virtuelno sponzorstvo; da bliže odredi smisao i domašaj pojma neposrednog oglašavanja prodaje, kupovine ili iznajmljivanja proizvoda i usluga sponzora ili trećeg lica, odnosno posebnog upućivanja na te proizvode i usluge u sponzorisanim programima.
Takođe, ANEM smatra da je neophodno urediti i pitanje umetanja oglasnih poruka specifično namenjenih gledaocima u Srbiji, u strane kablovske i satelitske kanale dostupne u domaćoj kablovskoj i satelitskoj DTH ponudi.
ANEM je spreman da pruži svu neophodnu podršku Republičkoj radiodifuznoj agenciji, kako bi se ova pitanja, koja su u mnogome razlog što se u Srbiji vodi više stotina prekršajnih postupaka protiv emitera, rešila na zadovoljavajući način.

Izvor: UNS


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari