Rezultati istraživanja „Stanje PR profesije u BiH“

U trećem po redu istraživanju o stanju PR profesije u BiH, koje je realizovala agencija PRIME Communications, učestvovalo je 115 PR praktičara. Rezultati istraživanja pokazali su da 63,5% ispitanika ima više od pet godina iskustva u ovom poslu, a da je 36,5% njih pre toga radilo u novinarstvu.
Ispitanici su identifikovali da uspešan PR-ovac treba da ima dobre komunikacione veštine i javni nastup, da poznaje i razume biznis, te da razvija menadžerske veštine. “Realizovali smo treće istraživanje sa PR praktičarima kako bi imali pregled šta se sve promenilo u poslednjim godinama, u kom pravcu se struka u Bosni i Hercegovini razvija, te sa kojim se izazovima svakodnevno susrećemo u praksi. Nadamo se da će ovi podaci pomoći unapređenju PR struke. Kada postanemo svesni gde se trenutno nalazimo, možemo dobiti i jasniju viziju u kojem pravcu struka treba da ide kako bi zaista bila posmatrana kao strateška funkcija u svojim organizacijama”, istakla je Lejla Brčaninović, PR direktorka agnecije PRIME Communications.
Iako skoro svi ispitanici (97,4%) smatraju da PR menadžer treba da učestvuje u donošenju strateških odluka, samo 36,5% ima priliku da to zaista i radi. Dva glavna razloga za loš imidž PR-ovaca su nestručan kadar, te nepostojanje strukovnog udruženja. Ispitanici i dalje najviše sarađuju sa dnevnim novinama, a od novijih komunikacijskih kanala najviše koriste službene web stranice. Kao i prethodnih godina ispitanici (56%) su odgovorili da se najviše bave odnosima s medijima, te da su najveći problemi nedostatak finansijskih sredstava i nerazumevanje važnosti odnosa s javnošću od strane menadžmenta.
Čak 73% ispitanika navelo je da pored zaduženja koje obavljaju kao osobe za odnose s javnošću u svojoj organizaciji, obavljaju i druge funkcije i obaveze koje nisu direktno vezane za PR.

Rezultate istraživanja možete pogledati na http://prime.ba/stanje-pr-profesije-u-bih-2013/.

Infografik - Istrazivanje - Stanje PR profesije u BiH 2013


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari