Reputacija je sve!

Segment PR-a prati sudbinu globalne ekonomije. Ekonomska kriza koja traje od 2008. godine, ozbiljno je uzdrmala, pre svega, finansijske pozicije segmenta odnosa sa javnošću na tržištu Srbije. Pad proizvodnje, prodaje i tražnje, finansijska nelikvidnost i smanjena zaposlenost naveli su privredne subjekte u Srbiji da u cilju smanjenja troškova među prvima smanje, ili čak ukinu budžete za PR, marketing i oglašavanje. Takav potez je samo na prvi pogled bio logičan, iz aspekta menadžera kompanija. Smanjenje troškova – da, ali po koju cenu?
Upravo je u vremenima ekonomske krize potrebno intenzivnije raditi na kreiranju reputacije privrednih subjekata i njihovih proizvoda i usluga, odnosno brendova. Tada treba ubediti korisnike i kupce da svoje smanjene budžete usmere u kupovinu određenih roba i usluga. S obzirom da realno nema finansijskih sredstava za obimne i skupe oglasne kampanje, PR ostaje sredstvo kojim se može braniti i unapređivati reputacija, posebno u ovim kriznim vremenima. Menadžeri koji su to na vreme shvatili, mogu da očekuju da će se njihov biznis brže oporavljati u vremenima posle krize. U prilog ovoj tezi govore i primeri velikih multinacionalnih kompanija iz segmenta public and corporate affairs, koje u poslednje vreme ostvaruju rast prometa i prihoda, pre svega od klijenata iz finansijskog sektora, koji je u najrazvijenijim zemljama bio najviše pogođen globalnom finansijskom krizom. Oni su shvatili da pad reputacije znači i pad poverenja, što je pogubno za sektor finansijskih usluga.
PR ima tu mogućnost da funkcioniše i u veoma teškim vremenima, i da ne zavisi od skupih marketinških kampanja, već da kreativnim pristupom, koristeći sve moguće kanale komunikacije, šalje željene poruke do korisnika usluga i kupaca proizvoda. Novih kanala komunikacije je sve više. Fenomen interneta i njegov brzi razvoj geometrijskom progresijom, otvara prostor za veliki broj novih kanala komunikacija, od kojih društvene mreže poput Fejsbuka u Srbiji imaju zaista veliki potencijal.

Autor: dr Vladimir Krulj
Izvor: Vreme (br. 1104)


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari