Rekli su o transparentnosti…

Povodom projekta Agency Report, koji je pokrenula Marketing mreža, u saradnji sa agencijom IPSOS Strategic Marketing, pitali smo kolege iz agencija i kompanija zašto je transparentnost važna za našu industriju. Pogledajte šta su nam odgovorili…

„Ako pođemo od toga da nam transparetnost donosi podatke, a podaci su bitni za donošenje dobrih odluka, ovo je sjajna inicijativa koja će značiti celoj industriji. Transparentnost će nam omogućiti da kvalitet postane uočljiviji. Ovo je jako bitno jer izbor pravog partnera umnogome utiče na ostvarivanje ciljeva. Bilo bi dobro kada bi se ovaj projekat podigao na regionalni nivo.“ Đorđe Jovanović, CPD Digital Manager Adria-Balkan region, L`Oreal Adria-Balkan

„Transparentost je jedan od najvažnijih principa savremenog odgovornog poslovanja, bez kojeg je nemoguće dugoročno uspostavljanje poverenja u kompaniju, u usluge koje pruža ili proizvode koje nudi na tržištu. To je osnovni ali i jedini ispravni princip kojim kompanije moraju da se rukovode u svakodnevnim aktivnostima, a posebno u situacijama krize ili poljuljanog poverenja, o čemu svedoče brojni primeri sa kojima se susrećemo u praksi. Princip iskrenosti i igre otvorenih karata važan je kako za kompanije, koje žele da uspostave dobre odnose sa javnošću, tako i za agencije i profesionalne komunikatore koji im u tome pomažu, osmišljavajući komunikacijske strategije i programe.“ Nataša Trslić Štambak, Managing Director, Grayling SEE

„Bez transparetnosti nema ni poverenja. Ako želimo da rastemo, da se razvijamo i da nam klijenti veruju pre svega moramo verovati i biti otvoreni jedni prema drugima. U današenje vreme biti transparentan znači biti dostupan, dosledan i ličnim primerom doprinosti razvijanju cele industrije.“ Branka Đurić, Account Director, Degordian

„Transparentnost podrazumeva postojanje merljivih kriterijuma koji svim tržišnim učesnicima omogućava da sagledaju vlastite snage i da se na pravi način odmere sa drugima. Bez transparentnosti dolazi do pada kvaliteta i, samim tim, pada vrednosnog sistema: od onog u obrazovanju do onoga u poslovanju.“ Vera Lloyd-Thomas, CEO, Kreativa New Formula

„Agencija je značajan partner koji vam pomaže da ostvarite osmišljenu strategiju na najbolji mogući način i nije nimalo lako odabrati agenciju po „svojoj meri“ na osnovu nekih univerzalnih kriterijuma. Jako je važno uspostaviti partnerski odnos uzajamnog poverenja, posvećenost tima i da vas agencija razume kao klijenta, ali i da poznaje granu industrije u kojoj poslujete da bi se postigao kvalitet ponuđenih rešenja. Svakako da je za transparentnost poslovanja izuzetno bitna dostupnost klasičnih indikatora, kao što su finansijski rezultati, rast poslovanja, promet, broj zaposlenih, medjutim u slučaju izbora marketinške agencije ti indikatori sigurno nisu dovoljni za potencijalno dobru saradnju. Kao i u svakom poslu, agenciju čine ljudi i njihove ideje, i zato mislim da je suština dobre saradnje u intenzivnoj interakciji dva tima koji govore istim jezikom, što onda sigurno daje prave rezultate. Ako paralelno posmatramo i agencijska postignuća, osvojene nagrade, klijente i kampanje … onda to sve zajedno daje jednu kompletnu sliku. Iskustvo agencije u oblastima koje su za nas važne predstavlja dobru osnovu da se na pravi način razumemo, ali takođe, mlade agencija u usponu donose nov način razmišljanja i sveže ideje. Naravno da bi bilo dobro kada bismo imali takav sveobuhvatni prikaz industrije marketinških komunikacija, što je u skladu sa idejom koju je Marketing mreža pokrenula.“ Lejla Dautović Čaić, direktor marketinga Strateškog poslovnog područja Kafa, Atlantic Grupa

„Neosporno je koliko je transparentnost važna za svaku industriju, pa i našu, zbog onog što ona u svojoj biti i jeste – javno, slobodno, otvoreno i dostupno delovanje pojedinaca, grupa, organizacija. U slučaju industrije marketinga odnosno marketinških komunikacija, ta otvorenost i dostupnost neće nas dovesti samo do toga da svi akteri industrije mogu imati bolje uvide i praviti bolje izbore, već i da definišemo „sistem disanja“ te industrije – segmentaciju i podele agencija i usluga, kriterijume za procenu kvaliteta, standardizaciju cena usluge, polja i načine unapređenja, neophodna znanja i veštine sadašnjih i budućih profesionalaca u ovoj industriji…jednom rečju da igramo slobodnim stilom na jasnije iscrtanom terenu i zajedno postižemo vrhunske rezultate.“ Jelena Uzelac Vasić, Strategic Development Director, DNA Communications

„U Rod&Rope agenciji shvatamo značaj i stavljamo veliki naglasak na otvorenost i transparentnost kod naših klijenata. Verujemo u praćenje podataka i analitike kako bismo merili uspeh onoga što radimo, radimo s našim klijentima kako bismo im pokazali šta radimo i efikasnost naše strategije. Važno nam je da naši klijenti osećaju kao da smo na istoj strani, tako da nema nikakve zabune o strategiji ili odnosu između novca koji troše i vrsti rezultata koje dobijaju. Naši klijenti imaju pristup istim analitičkim kontrolnim panelima u realnom vremenu koje koristimo interno, pružajući im pristup da prate naše performanse sa najnovijim brojkama. Eliminišemo neprilagođenost naše metodologije kako bismo pomogli klijentu da se oseća udobno.“ Vladimir Milović, General Manager, Rod&Rope


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari