Prvo veliko istraživanje o employer brandingu u Hrvatskoj

REGION – U top kompanijama u Hrvatskoj primanja zaposlenih nisu fiksna, već su kombinacija fiksne plaće i stimulativnog dela koji zavisi od ličnih rezultata, ali i rezultatima tima ili kompanije.

Sam iznos fiksne i zagarantirane plate zaposlenima važan je što je pozicija u kompaniji niža te kod sezonskog zapošljavanja. Svi zaposleni, bez obzira na pozicije, očekuju da znaju svoj karijerni put, individualni pristup edukacijama i razvoju karijere.

Pokazalo je to istraživanje HR praksi kojima vodeće kompanije u Hrvatskoj zadržavaju i privlače zaposlene, a koje su sproveli agencija za istraživanje tržišta Hendal i komunikacijska agencija 404. U situaciji kada se iz Hrvatske iselilo oko 300 hiljada ljudi, nedostatak radne snage, zapošljavanje i zadržavanje najboljih talenata te employer branding među najvećim su izazovima kompanija.

„Brendiranje poslodavca, tzv. employer branding, posledica je izvorne autentičnosti ili neautentičnosti same kompanije. Ako postoji autentičnost u pozitivnom smislu, onda employer branding sam sebe stvara, a u tom su scenariju zaposleni najbolji ambasadori. Naravno, ništa se ne sme prepustiti slučaju, već se sva komunikacija treba interno i eksterno uskladiti i strateški posložiti”, izjavili su učesnici istraživanja.

Kada je reč o zapošljavanju većina se oslanja na zapošljavanje unutar kompanija te očekuju da interno mogu pokriti oko 80 odsto otvorenih pozicija. Istraživanje je potvrdilo da se na konkurse na koje se ranije javljalo 100 kandidata danas u proseku javi pet puta manje. Kompanije uspešne u regrutaciji pravih kandidata koriste sve kanale komunikacije (oglase, društvene mreže, saradnju s agencijama) i sve dobre poslovne prakse (preporuke, programe za učenike, studente i one koji traže prvi posao), ali prilagođavaju izbor pojedinoj situaciji, tržištu te profilu koji traže. Šefovi HR-a priznaju da su selekcijski postupci u najboljim kompanijama, iprkos nedostatku kadrova na tržištu rada, zahtevni jer traže i žele najbolje, a ne dovoljno dobre. Pritom je važno ostvariti prvi kontakt u što je moguće kraćem roku jer kandidati ne čekaju već odlaze dalje.


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari