Objavljeni rezultati prvog talasa istraživanja #AgencyReport20!

Marketing mreža objavila je rezultate prvog talasa istraživanja #AgencyReport20. U prvom talasu podatke o svom poslovanju i uspesima poslalo je 105 agencija, koje posluju u Srbiji u oblasti tržišnih komunikacija.

Čak 79% agencija koje su učestvovale u istraživanju navele su da je neto plata juniora u agencijama u 2019. iznosila od 30 do 50 hiljada dinara. Neto plata accounta u agencijama u prethodnoj godini iznosila je od 50 do 70 hiljada dinara, reklo je 54% ispitanih agencija. U 47% slučajeva kreativni direktori zarađivali su od 100 do 150 hiljada dinara, rezultati su istraživanja #AgencyReport20.

Kada govorimo o Key Account Directorima i Client Service Directorima, neto zarada za ove pozicije u 2019. iznosila je, u 71% slučajeva, od 130 do 200 hiljada dinara, dok su osnivači i CEO agencija zarađivali preko 200 hiljada dinara u prethodnoj godini, navelo je 31% ispitanih agencija.

Čak 61% agencija koje su učestvovale u istraživanju navele su da su u 2019. povećale broj klijenata u odnosu na 2018. godinu, dok je 17% njih zabeležilo pad.

Zanimljiv je podatak da 43% agencija samo ponekada učestvuje na takmičenjima za strukovne nagrade, a 38% ne učestvuje nikada. Najrelevantnije domaće nagrade su Effie (34%) i Kaktus nagrade (32%), dok 12% agencija smatra da su to Mixx Awards, 9% UEPS nagrade i 8% DSOJ PRiZNANJA.

Samo 11% agencija smatra da su nagrade veoma važne za njihovu agenciju, dok 9% misli da su potpuno nevažne. S druge strane, 39% agencija smatra da su strukovne nagrade uglavnom važne.

Rezultati prvog talasa istraživanja koji se odnose na planove za budući razvoj poslovanja agencija biće objavljen sledeće nedelje.

Treću godinu za redom, Marketing mreža sprovodi studiju u vezi sa poslovanjem agencija pod nazivom Agency Report. U analizu su uključene sve agencije koje posluju u Srbiji u oblasti tržišnih komunikacija, raspoređene u osam grupacija. Prvi put ove godine u analizu će biti uključeni i preduzetnici koji su od 2019. godine u obavezi sa predaju završne finansijske izveštaje Agenciji za privredne registre Republike Srbije.

Drugi talas istraživanja je u toku i predstavlja prikupljanje i analizu javno dostupnih podataka o poslovanju agencija u 2019. godini, uključujući i podatke iz APR-a. Javno dostupni podaci o agencijama biće pojedinačno i transparentno objavljeni u tabelama i predmet dubinske analize Agency Report.

Kao i prethodnih godina, cilj istraživanja je analiza tržišta za prethodnu godinu, odnosno sticanje uvida u stanje na tržištu, sakupljanje transparentnih podataka i rangiranje agencija po različitim kriterijumima.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa projektom Agency Report, istraživanjem i podacima molimo vas da se obratite na mejl ivana@marketingmreza.rs

Zvaničan hašteg projekta je #AgencyReport20


Oceni tekst

3,33 od 5
Loading...

Komentari