Obazrivo izveštavati o deci

Mediji u Srbiji često zloupotrebljavaju i krše prava korisnika socijalnih usluga, što dovodi do zabluda u javnosti i nerazumevanja ove oblasti, rekla je juče Jelka Jovanović, potpredsednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS).
Na seminaru o izveštavanju medija o sistemu socijalne zaštite koji su organizovali NUNS i Ministarstvo rada i socijalne politike, ona je napomenula da novinari treba da budu obazrivi prilikom izveštavanja posebno o osetljivim kategorijama, kao što su deca, stariji, osobe s invaliditetom i siromašni.
„Kodeks novinara Srbije propisuje da je novinar obavezan da pristupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom, kao i da poštuje pretpostavku nevinosti i ne sme nikoga proglasiti krivim do izricanja sudske presude. Mnogi se, ipak, ogreše o ovo pravilo u čemu im pomažu i saopštenja policije, koja i pre i tokom istrage objave imena i prezimena ne samo osumnjičenih počinioca, već često i žrtava zlostavljanja“, podseća Jovanovićeva.
Pomoćnica ministra za rad i socijalnu politiku Suzana Paunović istakla je da su mediji često i neopravdano napadali, osuđivali i kritikovali to što ovo ministarstvo uradi ili ne uradi. Međutim, kako je dodala, u poslednje vreme postoji veliki interes medija za oblast socijalne zaštite.
„Veliki broj korisnika socijalne zaštite ne zna na šta sve ima pravo, tako da je uloga medija ključna u njihovom informisanju“, navela je Paunovićeva. Ona je dodala i da ministarstvo u narednom periodu nastavlja sa reformom sistema socijalne zaštite i implementacijom zakona. Ujedno, ona je najavila i da će se u Beogradu 10. februara održati prvi Sajam socijalne zaštite.

Autor: B. C.
Izvor: Danas


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari