Novi sektor agencije Represent communications

Agencija Represent Communications otvorila je nov sektor, specijalizovan za međunarodne odnose i projekte koji se bavi projektnim menadžmentom, obezbedjivanjem stručne pomoći za osmišljanjanje i implementaciju strateških projekata, kao i jačanjem kapaciteta lokalnih institucija kroz edukaciju i stručnu podršku. Kroz međunarodno umrežavanje i stvaranje partnerstava agencija želi da doprinese razvoju i uspešnosti projekata i institucija u regionu.
Tokom prošle godine agencija je realizovala nekoliko uspešnih projekata iz ove oblasti i napravila odlična partnerstva sa međunarodnim organizacijama, ambasadama i sa sektorom civilnog društva, koja omogućavaju nastavak razvoja novog sektora i zajednički rad na međunarodnim razvojnim projektima, navodi se na sajtu agencije. Na ovaj način agencija je u mogućnosti da svojim partnerima i klijentima ponudi širok spektar usluga – projektni konsalting i menadžment, komunikacijske strategije i analize, konsalting i edukaciju vezanu za unapredjenje kapaciteta organizacija i institucija, kao i mogućnost pripreme jedne organizacije za novine iz oblasti regulative.
Uspostavljanjem ovog sektora i uključivanjem novih usluga iz domena međunarodnih odnosa u ponudu, Represent Communications nastavlja da prati svetske tokove i da uvodi novine na lokalno tržište komunikacija, navode u agenciji.


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari