Neophodno je da se sa potrošačima povežemo na ličnijem i emotivnijem nivou!

Maja Radosavljević, Regional Marketing Manager Balkan East u kompaniji MARS, povodom foruma IZAZOV 2020, koji će biti održan od 2. do 4. juna online, govori kako izgleda poslovanje budućnosti.

Kako obezbediti održivo i skalabilno poslovanje u eri digitalne transformacije?
Da biste bili uspešni u digitalnom dobu nije više jedino važno da vaš proizvod bude kvalitetan, dostupan, da se za njega zna i da se može nabaviti po povoljnim cenama. Sve navedeno jeste neophodno, ali ne i dovoljno. Pred nama su novi zahtevi ka boljem korisničkom iskustvu koje nam je upravo donelo digitalno poslovanje, a za koje morate naći rešenja ukoliko želite da budete relavantni i da trajete. I ta se rešenja odnose i na temeljnu promenu biznis modela, kao i na usmeravanje fokusa na unapređivanje korisničkog iskustva. Neophodno je da se sa vašim potrošačima povežete na ličnijem i emotivnijem nivou da biste pridobili njihovo poverenje, a da biste ga zadržali potrebno je da ceo biznis počiva na istim vrednostima, a koje i korisnici cene. U svemu tome značajnu ulogu igra i prisustvo u različitim digitalnim kanalima komunikacije. Od socijalnih mreža i aktivnosti na njima, do online videa i saradnje sa influenserima, sve su to načini koje moramo koristiti da bismo ostali relevantni u dobu visoko razvijene tehnologije.

Na koji način prilagoditi i razviti nove proizvode i usluge u skladu sa potrebama tržišta? Šta je to što tržište danas zahteva?
Tržište je izuzetno dinamično i zahtevno, veoma kompetitivno, sa velikim brojem proizvoda i informacija koje se svakodnevno pojavljuju. Današnji potrošaci žele da su im proizvodi lako dostupni, kvalitetni i jako veruju preporuci, s obzirom da živimo u vremenu razvijenih digitalnih tehnologija. Oni svesnije nego ikad pre donose odluke, fokusirani su na svoje fizičko i mentalno zdravlje, ali i na ekološke teme. Žele da ugode sebi, ali takođe opredeljuju se za proizvode čije kompanije se odgovorno ponašaju prema zajednici i okolini.

Tržište nikad nije bilo dinamičnije nego u ovoj deceniji, a brend koji je bio izuzetno visoko pozicioniran, može brzo izgubiti na relevantnosti ako se ne prilagodi brzini promene trendova. Konkretno kada je u pitanju konditorska industrija proizvođači se zalažu da unaprede svoje proizvode vodeći računa o nutricionističkim vrednostima sastojaka, da u što većoj meri koriste ekološki održiva i reciklabilna pakovanja, ali i da zasnivaju celokupno poslovanje na 100% obnovljivim izvorima energije. I to je upravo ono što i kompanija Mars radi i za šta se svakodnevno zalažemo vođeni uverenjem da svet kakav želimo sutra, u kome i planeta, i ljudi, i kućni ljubimci napreduju, upravo stvaramo time kako poslujemo i živimo danas.

Da li su agencije i kompanije partneri u rastu poslovanja? I na koji način?
Mi se prilikom svake poslovne odluke pa tako i u odabiru poslovnih partnera vodimo sa Pet principa poslovanja, a to su kvalitet, efikasnost, odgovornost, uzajamnost i sloboda. Stoga, vođeni njima, koji su moram reći postavljeni još pri osnivanju naše kompanije što je pre više od jednog veka, nemamo dilemu da je napravljen pravi izbor što se dalje reflektuje na građenje odnosa poštovanja i poverenja. Naše agencije su deo naše Mars porodice, izuzetno važna karika našeg poslovanja, posebno kad postoji strateško partnerstvo između kompanije i agencije. Mi svoje agencije doživljavamo kao ravnopravne partnere u kreiranju i planiranju našeg nastupa na tržištu, delimo svoje poslovne planove unapred za svaku narednu godinu i zajedno osmišljavamo pravac komunikacije i aktivnosti za naše brendove.

Jedan trend za 2020.?
Povratak prirodi i selu.


Oceni tekst

5,00 od 5
Loading...

Komentari