Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno!

Oglašavanje

spot_img

Oglašavanje

spot_img

POSAO & PRAKSA

Na liniji između privrede i medija

Jedan od mitova savremenih komunikacija jeste da su odnosi sa tradicionalnim medijima od sve manjeg značaja, odnosno da kompanije svoje korporativno komuniciranje treba da baziraju na korišćenju sopstvenih kanala i sadržaja koje same kreiraju i plasiraju putem istih. Činjenica da u Srbiji građani provode više od pet sati dnevno ispred televizora, kao i da je još uvek visok procenat onih koji čitaju dnevne novine, odnosno posećuju njihove portale, opovrgava ovakve isključive tvrdnje.

Vođeni željom da unapredimo sadržaje koje pripremamo i plasiramo medijima za potrebe naših klijenta, u agenciji Chapter 4, drugi put za redom, sproveli smo istraživanje sa predstavnicima medija, a kako bismo utvrdili trenutni komunikacijski odnos između privrede, medija i PR agencija, kao posrednika u ovom odnosu.

Uzorak i metodologija
Naš reprezentativan uzorak činilo je 54 novinara i urednika iz čitave Srbije. Većinu odgovora su dali mediji sa nacionalnom pokrivenošću, a učestvovalo je i petoro novinara iz privatnih, lokalnih medija. Istraživanjem su obuhvaćeni mediji svih vrsta, formata i periodike. Istraživanje je sprovedeno u periodu februar-mart 2018. godine na osnovu upitnika koji je pripremio tim agencije. Upitnik je činila kombinacija zatvorenih i otvorenih pitanja, kvantitativne i kvalitativne metode kako bismo dobili što precizniju sliku o uzročno-posledičnim odnosima i konkretne savete za unapređenje aktuelne situacije.

Jednostranost komunikacije
Rezultati istraživanja pokazuju da više od 30 odsto ispitanih medija smatra da je komunikacija između kompanija i medija jednostrana, odnosno bazirana na distribuciji saopštenja i informacija koje dolaze iz privrednog sektora. Ovakav rezultat samo potvrđuje potrebu unapređenja ovog odnosa, kako bi obe strane imale percepciju uzajamno ravnopravnog odnosa, baziranog na razmeni informacija i međusobnom uvažavanju potreba druge strane.

Ko nudi najbolje informacije?
Mediji ističu da naročito dobru saradnju imaju sa privatnim sektorom, a među industrijama se ističu IT kompanije, telekomunikacije, finansijske kompanije i prehrambena industrija. Takođe, mediji sve češće ističu dobru saradnju koju ostvaruju s malim i srednjim preduzećima, posebno ističući kvalitet informacija koje dobijaju. Kada je o ovakvom rezultatu reč, naša potreba je da istaknemo komunikacijska ograničenja koja imaju multinacionalne kompanije u smislu deljenja finansijskih rezultata i brojnih drugih informacija za koja kod lokalnih preduzeća i kompanija koje nisu na svetskim berzama, ne postoje ograničenja.

Gde nastaju problemi?
Kada je reč o problemima u saradnji, 24 odsto ispitanika ističe nedostatak kontinuiteta u komunikaciji. Za agencije kao medijatore i kreatore sadržaja, ovakav podatak je poražavajuć, s obzirom da nastojimo da svaku priču planski i osmišljeno plasiramo, ujedno ostvarujući što bolju vidljvost i ciljeve klijenta, ali i postavljene KPI-eve. Verujemo da je ovakav podatak, zasnovan na percepciji kontinuiteta oglašavanja, a mnogo manje na plasiranju svih aspekata i elemenata priče kroz PR.

Mediji se žale i na promotivnost sadržaja koji kompanije plasiraju, odnosno na njegovu komercijalnost. Čak 44 odsto ispitanika smatra da su plasirani sadržaji pisani jezikom marketinga i kod ovog rezultata se moramo složiti, jer uprkos nastojanjima agencija da pojednostave jezik pisanja i prilagode ga potrebama medija, nažalost neki sadržaji nakon brojnih intervencija i nemogućnosti klijenta da se stavi u cipele čitaoca, ipak ostaju samo promotivni materijali od čijeg čitanja ćete odustati nakon druge rečenice.

Da li je oglašavanje bitno?
Kada je reč o komercijalnoj saradnji, samo 16 odsto ispitanih izričito tvrdi da saradnja apsolutno nije moguća ukoliko se kompanija ne oglašava, dok čak 71 odsto navodi da redakcije pridaju značaj komercijalnoj saradnji s kompanijom. Iz našeg iskustva, rekli bismo da su novinari bili uzdržani i da je ovaj procenat u oba slučaja mnogo viši.

Navedeni rezultati su možda najbolnija tačka istraživanja i ujedno najteža za balansiranja, kada je reč o odnosu između kompanija i medija. Iskustva s brojnim klijentima nam pokazuju da se budžeti za oglašavanje u na primer štampanim medijima ukidaju u potpunosti. S druge strane, mnoge kompanije u svojim godišnjim ciljevima ipak imaju određen broj objava u tradicionalnim medijima. Ovakav odnos na štetu medija, bar kod nas u agenciji pokušavamo da ispravimo kroz insistiranje na oglašavanju u web izdanjima, ali i učešćem na konferencijama u organizaciji medija, elektronskim biltenima i drugim formama koje će nam pomoći da priče koje smatramo vrednim prođu zapaženo i u tradicionalnim medijima.

I privatni nalozi na društvenim medijima mogu biti izvor vesti
Rastući broj novinara pridaje značaj informacijama s društvenih mreža, ubrajajući u izvore korporativne i brend naloge, kao i privatne profile predstavnika menadžmenta, a čak 49 odsto njih povremeno i upotrebi nešto od tih informacija. Sjajan rezultat koji nas podstiče da i dalje kreiramo dobre sadržaje za društvene mreže, ali i podsticaj klijentima, odnosno pojedincima u kompanijama da neguju i svoje lične naloge i imaju svest o načinima da informacije koje dele mogu naći put do novinara, a dalje i do šire javnosti.

Prednosti saradnje sa agencijom
Glavne prednosti saradnje s PR agencijom iz ugla medija su lakše stupanje u kontakt s predstavnicima menadžmenta kompanija i drugim stručnjacima, iskustvo PR konsultanata u kriznoj komunikaciji, savetovanje klijenata u pravcu potreba medija – poput ekskluziviteta informacija, selekcije korisnosti podataka iz različitih istraživanja, regionalnih ili globalnih uvida, zatim posvećenost traženju obostrano korisnih rešenja, podsticaj razvoju medija i boljem razumevanju.

I da zaključimo, nerazumevanja ima na obe strane, ali samo osluškivanje i prihvatanje potreba druge strane, uz podršku agencije, omogućava da prave poruke, na pravi način stignu do javnosti kojoj su namenjene.

Autor: Olivera Petrović, Account Manager u PR agenciji Chapter 4

OGLAŠAVANJE

spot_img

PROJEKAT

spot_img

PROJEKAT

spot_img

Anketa

Koji projekat Marketing mreže Vam je omiljen ili se rado u njega uključujete?

Oceni tekst

5,00 od 5
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Povezani tekstovi

POSTAVI KOMENTAR

Molimo unesite Vaše ime
Molimo unesite Vaš komentar!