Mogućnosti i izazovi radnog mesta budućnosti – globalni prelazak na rad na daljinu

Ljudi širom sveta se već mesecima suočavaju sa jedinstvenim okolnostima rada i učenja od kuće koji donose nove načine komunikacije i saradnje među članovima tima, kao i promenu percepcije i menadžera i zaposlenih o tome da je rad na daljinu moguć.

Sa druge strane, više rada na daljinu kod nekih ljudi dovodi do produženog radnog vremena, zamora od sastanaka i nedostatka ličnih kontakata poput spontanih ćaskanja u hodniku koja mogu da povežu tim i olakšaju saradnju. A nedostatak povezanog i prilagođenog radnog prostora kod kuće za većinu nas i dalje predstavlja izazov kad je produktivnost u pitanju.

Microsoft je u jednoj studiji o iskustvu rada na daljinu započetoj pre pandemije u okviru svojih tekućih aktivnosti, ustanovio da je rad na daljinu mentalno izazovniji od saradnje uz lični kontakt. Preciznije rečeno, obrasci moždanih talasa povezani sa stresom i preopterećenjem poslom bili su mnogo viši pri saradnji na daljinu nego u direktnom kontaktu. Došlo se i do nekih neočekivanih rezultata. Ako je dvoje zaposlenih najpre sarađivalo na daljinu, po njihovim moždanim talasima se videlo da im je teže da posle toga rade zajedno u ličnom kontaktu. Izgleda da se socijalna povezanost i radne strategije nastale pri radu u ličnom kontaktu prenose na rad na daljinu, ali da obrnuto ne važi. Ova studija je dovela do dva važna zaključka. U svetu koji se sve više okreće radu na daljinu ljudima je mentalno teže da sarađuju na daljinu. Ali isto tako, kada se ljudi vrate na rad u ličnom kontaktu sa slabljenjem pandemije, to im može pasti teže nego pre mera karantina.

Druga studija je otkrila da su markeri moždanih talasa povezanih sa preopterećenjem poslom i stresom znatno viši tokom video sastanaka nego tokom rada koji ne obuhvata sastanke, kao što je pisanje imejlova. Isto tako, zbog visokog nivoa držanja pažnje, dolazi do pojave zamora posle 30 do 40 minuta od početka sastanka. Ako je dan ispunjen video sastancima, do pojave stresa dolazi na svaka dva sata tokom dana. Istraživanje govori da nekoliko faktora izaziva osećaj zamora od sastanaka: neprekidno koncentrisanje na ekran da bi se dobile važne informacije i da bi se učestvovalo; smanjeni neverbalni znaci koji vam pomažu da ponašanje ostalih učesnika ili da znate ko je na redu da govori; i podeljen ekran na kom ne možete dobro da vidite ljude sa kojima komunicirate.

Rešenje koje se preporučuje jeste redovno pravljenje pauza na svakih dva sata da biste odmorili mozak, ograničavanje trajanja sastanka na 30 minuta ili kratke pauze tokom dugih sastanaka kada god je to moguće.

Da bi pomogao u rešavanja ovih pitanja uz podršku tehnologije, Microsoft je u Teams uveo niz ažuriranih funkcija koje pomažu u izgradnji humanijih odnosa sa saradnicima, kao i da se umanji umor od sastanaka.

Together režim rada je opcija za sastanke preko Teamsa koja koristi tehnologiju segmentacije pomoću veštačke inteligencije da bi učesnike smestio u zajedničko digitalno okruženje. Time stičete osećaj da sedite u istoj prostoriji, što smanjuje smetnje u pozadini, olakšava uočavanje neverbalnih signala i čini međusobnu konverzaciju prirodnijom. Ovakav prikaz je odličan za sastanke na kojima se razmenjuju kreativne ideje i diskusije gde govori više ljudi. Početna istraživanja u kojim se koriste biosenzori da bi se izmerila moždana aktivnost govore da se mozak manje napreže kada osoba učestvuje na sastanku u Together režimu rada u poređenju sa mrežnim prikazom. To govori da Together režim rada može da pomogne kod osećaja zamora od sastanaka od kojeg pate neki zaposleni kada rade na daljinu.

Dynamic view – Primenom veštačke inteligencije sastanci će od sada dinamički optimizovati deljeni sadržaj i učesnike video konferencije. Nove kontrole vam takođe omogućavaju da personalizujete prikaz u skladu sa svojim sklonostima i potrebama, kao što je mogućnost prikaza deljenog sadržaja i određenih učesnika jednih uz druge ili minimalizovanje deljenog sadržaja da bi se bolje videle druge osobe koje učestvuju na sastanku.

Među novim funkcijama koje pomažu korisnicima da imaju prijatno iskustvo u radu na daljinu jeste i mogućnost promene pozadine, gledanje mnogo ljudi na ekranu i razdvajanje prostora za sastanke. Teams je kreiran kao alat za rad, ali ima i neke zabavne funkcije, kao što su stikeri i gifovi koji mogu da pomognu u svakodnevnoj komunikaciji sa kolegama.

Istraživanja takođe pokazuju da neki ljudi bolje reaguju na upite zasnovane na emocijama, a neki na one zasnovane na zadacima. Zato je Microsoft osmislio novo virtuelno iskustvo rada u Teamsu koje odgovara svačijim sklonostima. Ono omogućava prilagođavanje iskustva zahvaljujući nizu predloženih aktivnosti kao što su meditacija sa Headspaceom, razmišljanja o proteklom danu ili pomoć pri završavanju najvažnijih zadataka iz Teamsa i Outlooka.

Microsoft će i u budućnosti nastaviti da ispunjava misiju pomaganja svakom pojedincu i svakoj organizaciji na planeti da postigne više.

Autor teksta: Microsoft Srbija


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari