Kvalitetan odnos sa klijentom nije sprint, već maraton!

Izazov 260215- (257 of 284)U okviru prvog regionalnog foruma komunikacionih lidera IZAZOV 2015 održan je panel na temu „Budžeti – više igrača, manje kolača“, koji je vodila Tamara Bekčić, direktor i suosnivač agencije Chapter 4 i predsednica Društva Srbije za odnose s javnošću.

Ovaj panel imao je za cilj da sagleda opšteprisutan finansijski izazov, odnosno budžete u sektoru komunikacija i marketinga – ulaganja i očekivanja, kako iz ugla kompanija, tako i iz ugla agencija. Ideja panela bila je i da kroz dijalog i razumevanje pozicija prepoznamo kako da situaciju iskoristimo na najbolji mogući.

Budžeti su se isticali, kroz izlanja kolega u toku oba dana foruma i istraživanje, kao jedan od glavnih izazova današnjice, što je ogledalo ekonomije u kojoj zivimo. Čak 45 odsto ispitanika, u istraživanju koje su portal Marketing mreža i agencija MASMI sproveli uoči foruma, izjavilo da se iznosi budžeta u 2015. godini neće menjati. Vest da budžet ostaje na istom nivou predstavlja zapravo dobru vest. Međutim, panelisti su se složili da nezavisno od iznosa budžeta s kojim se godina počinje, pojava da se budžet umanji tokom godine, nije retkost. Istovremeno, ono što je prilika za sve kolege jeste da kompanije i tokom godine, uz sve restrikcije, ne isključuju mogućnost iznalaženja dodatnih sredstava za posebno inovativne ili projekte koji se na adekvatan način (kreativan i efikasan) bave poslovnim ciljevima kompanije.

Pored toga, praksa pokazuje da četiri paramatra u najvećoj meri utiču na odluku kompanije o budžetima za komunikacije:

  • finansijsko stanje kompanije;
  • stanje u privredi;
  • mišljenje menadžmenta o korisnosti komunikacija;
  • rezultati dosadašnjih komunikacijskih napora.

Dok na prve dve stavke utičemo u manjoj meri ili uopšte ne, akcenat u zalaganjima je na izgradnji pozitivnog mišljenja menadžmenta i naravno što boljim rezultatim aktuelnim komunikacionim naporima. „Kako se tržište, kompanije i konkurencija stalno menjaju – moramo i mi. Nije dovoljno osvojiti pohvalu, projekat ili priznanje: kvalitetan odnos sa klijentom nije sprint, već maraton“, ocenila je Tamara Bekčić.

U toku panela, predstavnici kompanija i agencija predstavili su savete za kvalitetan odnos između kompanije i agencije. Kvalitet agencija se ogleda i u njihovoj profesionalnosti, obrazovanju kadrova, uslovima za rad i napredovanje, dok se kao najvažnije u odnosu s klijentom ističu proaktivnost, fleksibilnost, poznavanje industrije i klijenta i fokus. S druge strane, da bi odnos dveju strana bio produktivan i uspešan, neophodno je razumevanje oko očekivanja.

S druge strane, kvalitet usluga posmatran je i kroz prizmu iznosa budžeta i lekcija stečenih u krizi, pre svega racionalizacije troškova i kreativnosti. Ima onih koji smatraju da novac „ubija“ kreativnost, odnosno da je kriza ta koja je pospešila kreativnost u komunikacijama, a drugi da bez novca nema ni kvaliteta. Istina je verovatno negde na sredini.

„Odnos budžeta i kreativnosti je kompleksan; s jedne strane se smatra da novac u izvesnoj meri ubija kreativnost, odnosno da smanjeni budžeti inspirišu originalnost; s druge strane, u praksi se dešava paradoks: niži budžeti, a veća očekivanja“, ocenila je Bekčić. Takođe, svi učesnici panela složili su se da je konkurencija dobra za tržište i da pravi kvalitet u svemu dugoročno pobeđuje.


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari