Koncept „niše“ postaje sve relevantniji!

U današnjoj globalnoj ekonomiji koncept „niše“ postaje sve relevantniji kako u poslovnom okruženju tako i u kulturi. Našim izborima više ne upravljaju masovni „hitovi“, već proizvodi namenjeni užim tržišnim nišama. Masovno tržište tako postaje tržište jednog mnoštva niša.
Razvoj društvenih mreža, samog interneta i tehnologije uopšte, uticao je na to da marketing namenjen tržišnim nišama postane recept za uspeh u preduzetništvu. Velike reklamne kampanje ne utiču više u tolikoj meri na naše kupovne navike i na način na koji trošimo novac. Zahvaljujući platformama i servisima Google, Amazon, Facebook i mnogim drugim, živimo u vremenu kada mi – sami potrošači – diktiramo način na koji proizvođači i pružaoci usluga treba da nam se obraćaju.
Šta je po definiciji tržišna niša? Tržišna niša je grupa potrošača ili firmi koje imaju izvesne vrlo specifične potrebe i želje.
Poslednjih godina sve više se priča o fenomenu „dugog repa” – strategiji kojom se potrošačima nude manje količine robe u okviru šire ponude, sa ciljem da se odgovori na finije potrebe potrošača i ostvari viša zarada po jednoj kupovini. Sve više kompanija okreće se toj strategiji jer im ona omogućava da zaobiđu oštru konkurenciju na masovnom tržištu. Međutim, nije dovoljno samo zaobići gužvu koja karakteriše masovno tržište – ključ uspeha leži u pronalasku onog segmenta tržišta kome je sam proizvod najpotrebniji i koji može da ga plati.
Da biste danas uspeli na tržištu prezasićenom raznovrsnom ponudom i sveprisutnim oglašavanjem, svoj biznis i svoj marketing morate fokusirati na jednu specijalizovanu i po mogućstvu malu tržišnu nišu. Prvi i ključni korak je pronaći tzv. slabe tačke, oblasti koje su toliko važne ciljnoj grupi da je spremna da za to plati nešto višu cenu, kojom ćete nadomestiti veće troškove proizvodnje i distribucije takvih proizvoda. Ovakav pristup zovemo eho marketingom, jer se očekuje da dobar glas o našem proizvodu odjekne širom ciljne grupe.
Ogromna količina informacija dostupna na internetu učinila je ovaj marketinški pristup važnijim i lakšim za sprovođenje nego ikada. Sve te informacije utiču na to da potrošači upoređuju ponude, što stvara ogroman pritisak na cene i maržu na visokokonkurentnom masovnom tržištu. Lakšim, zato što eliminiše mogućnost da sam potrošač ne zna mnogo o novom proizvodu, jer vrlo lako može pronaći komentare, ocene i iskustva drugih ljudi s tim proizvodom. Dugi niz decenija nesigurnost potrošača blokirala je lansiranje novih usko profilisanih ponuda za koje nije postojalo ekonomsko opravdanje da krenu u skupe reklamne kampanje. Današnji osnaženi potrošač pažljivo osluškuje mišljenje drugih potrošača sa sličnim potrebama.

Ceo tekst pročitajte na portalu http://marketnetwork.rs/

Autor: Nataša Marinković, Account Director u agenciji I.C.P.S. Infinity


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari