Komunikacijski laboratorij suosnivač mreže regionalnih agencija SEEnthesis

REGION – Komunikacijski laboratorij jedan je od suosnivača nove regionalne mreže SEEnthesis koja okuplja još šest agencija za tržišno komuniciranje s područja jugoistočne Evrope.

Tako se Komunikaciji laboratorij pridružio nezavisnim agencijama iz Bugarske, Rumunije, Grčke, Srbije, Republike Severne Makedonije i Albanije kako bi kompanijama i brendovima mogle pružiti integrisanu uslugu upravljanja komunikacijama na brzorastućem tržištu jugoistočne Evrope koje okuplja 52 miliona potrošača.

U sklopu mreže, kroz razmenu iskustva, znanja i kompetencija stručnjaci za upravljanje komunikacijama moći će pružiti full service podršku, optimizovanje resursa, logistike i troškova te uvide priznatih lokalnih konsultanata u osmišljavaju i sprovođenju projekata i kampanja.

Manuela Šola, tim je povodom izjavila: „Pridruživanjem u SEEnthesis mrežu želimo našim postojećim klijentima, ali i kompanijama i brendovima koji planiraju ili razmišljaju o širenju poslovanja u SEE regiju, omogućiti saradnju s partnerskim agencijama s kojima delimo zajedničke vrednosti i kulturu poslovanja. To prvenstveno znači fokus na izvrsnost, vrhunski kadar te stvaranje dodanih vrednosti za klijente. Verujemo da činjenica da je reč o nezavisnim regionalnim agencijama doprinosi tome jer imamo mogućnost bržeg prilagođavanja i fleksibilnosti u poslovanju što se pokazalo jako važnim u ovom periodu.“

Prvi online forum
SEEnthesis organizuje i prvu online diskusiju koja će se održati
12. maja od 15 do 17 sati putem Zoom platforme na linku https://us02web.zoom.us/j/81951387591

Na online forum diskusiji vodeći ljudi agencija mreže predstaviće novoosnovanu mrežu, njene ciljeve te aktuelnu situaciju na tržištima na kojima agencije posluju. Fokus će biti i na promenama na medijskom tržištu te kako, u aktuelnom okruženju globalne pandemije COVID – 19, odgovoriti na pretnje te prepoznati prilike kojima se mogu minimizovati potencijalne negativne posledice koje pandemija može ostaviti na kompanije, brendove i tržišta u celini.

Više informacija o mreži dostupno je na stranici www.seenthesis.com


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari