Koliko smo srećni?

REGION – Udruženje WIN još od 1977. godine sprovodi istraživanje koje proverava globalnu sreću, blagostanje i nadu. Ove godine je istraživanje, koje se realizuje s partnerskim agencijama među kojima je u Sloveniji i Hrvatskoj bila Mediana, realizovano u 55 država po celom svetu.

Gotovo 40% svetske populacije smatra da će 2018. godina biti bolja od prethodne što zvuči optimistično, mada je 2016. bolju godinu najavljivalo 52% anketiranih. Indeks nade je tako sa 37 u 2016., opao na samo 16 u 2017. godini. 23% ih očekuje lošiju godinu, dok njih 32% smatra da će 2018. godina biti slična 2017.

Da li su Slovenci srećni? Indeks sreće se meri na ličnom nivou i to merenjem odnosa između (vrlo) sretnih i (vrlo) nesretnih ljudi. Mediana je utvrdila da su Slovenci još uvek sretni ljudi. Sretnih je, naime, 62% stanovnika, nesretnih je samo njih 6%, što donosi ineks sreće 56. Susedi u Hrvatskoj imaju indeks sreće 48, Austrijanci 54, Italijani 42, i pored njihovog negativnog pogleda na budućnost i pomanjkanje nade.

Najsrećnije države su Fidži (92), Kolumbija (87), Filipini (84), Meksiko (82) i Vietnam (77). Najmanje sretni su Iran (5), Irak (7) i Ukrajina (indeks 8). Stanovnici SAD i Rusije su podednako sretni – kod oboje je izmeren indeks 50. Generalno sretno je 49% stanovnika sveta, što je za deset procenata manje nego prethodne godine. Najsretniji su stanovnici Južne Amerike.

Dubljom analizom Win je zaključio da sreća manje zavisi od države u kojoj živimo, a više od naše starosti, prihoda, obrazovanja i životnog stila.


Oceni tekst

5,00 od 5
Loading...

Komentari