Kliping je naš pouzdan vodič kroz kompleksni medijski sistem

Evropska unija pomno prati sve zemlje koje su na putu za članstvo, i veoma je zainteresovana za sva dešavanja u njima. Stoga i medijskoj sceni u Srbiji i sadržaju koji se plasira posvećuje dužnu pažnju, u različtom stepenu tokom 40 godina, koliko je kancelarija Evropske delegacije otvorena u Beogradu. Evropska unija ubedljivo je najveći donator, trgovinski partner i investitor u Srbiji.

Poseban interes su medijske objave o ovoj instituciji, njenim politikama i drugim institucijama EU, kao i imidž koji one stvaraju. Poslednjih godina se tu radi o desetinama hiljada medijskih objava u srpskim medijima koje se analiziraju na mesečnom i godišnjem nivou. No, za aktivnosti koje nisu redovna odnosno podrazumevana dešavanja, javlja se potreba i za vanrednim izveštajima. To su, na primer, formalna poseta EU zvaničnika Srbiji, posredništvo EU u pregovorima Beograda i Prištine, ili najskorija situacija sa COVID-19 virusom i saradnjom EU sa Srbijom i zemljama regiona tokom izbijanja pandemije.

Količina podataka se ne smanjuje u tim slučajevima, iako se možda rokovi skraćuju, no to nikada nije predstavljalo problem za uigran i profesionalan tim. Upravo takav tim Evropska delegacija ima u Kliping agenciji, odnosno u njihovom timu analitičara i prevodilaca. Bilo da su redovni izveštaji o opštim dešavanjima, ili vanredni izveštaji o nekoj centralizovanoj temi, suštinski svi moraju biti “uporedivi”, što znači da su svedeni na neke zajedničke pokazatelje medijske prisutnosti. Uz pomoć specijalno razvijenih alata za pretragu medija i posebnom metodom za kvantitativnu i kvalitativnu analizu, ne samo da se dobijaju izveštaji o konkretnim temama i istaknutim ličnostima, već i osnovne kvalitativne dimenzije pojedinačnih izveštaja. Takve analize olakšavaju sagledavanje i tumačenje stvarnih dešavanja u Srbiji, u srpskom društvu, svim članovima Evropske delegacije, ali i zvaničnicima EU.

Posedovati jasnu sliku, i maksimalno moguće dočaran sentiment javnosti o aktivnostima EU od velikog je značaja za pravilno postavljanje operativnih planova. Time se Kliping agencija dokazala kao pouzdan partner nakon višegodišnje saradnje i pravi vodič kroz kompleksni medijski sistem kakav je prisutan u Srbiji.

“Zbog prirode posla i dinamike aktivnosti koje organizujemo, često tražimo specijalne medijske analize koje neretko šaljemo i u Brisel. Za te analize Kliping agencija uvek je imala razumevanja kako za kratke rokove tako i za ad-hoc zahteve. Ovo nikada nije uticalo na kvalitet krajnjeg proizvoda – analize, koja je uvek precizna i daje nam smernice za dalju komunikaciju i aktivnosti koje planiramo. U ovakvim situacijama veoma je bitno imati partnera na kojeg možeš uvek da računaš“, kaže Goran Stupar, Media Relations and Information Officer u EU info centru.

Autor teksta: Goran Stupar


Oceni tekst

3,40 od 5
Loading...

Komentari