Kampanje sa svrhom 20. novembra u Beogradu!

Prva smotra društveno odgovornih kampanja namenjenih dobrobiti dece „Kampanje sa svrhom“ održaće se ove godine na Međunarodni dan deteta 20. novembra i biće revijalnog karaktera.

Osnivač i organizator smotre je UG Žute Patalone. UG Žute Patalone – Inicijativa za proučavanje detinjstva i Koncept Inkubator društvene odgovornosti ima za cilj skretanje pažnje javnosti na značaj ranog detinjstva, promovisanje Montesori pedagogije, iniciranje daljeg proučavanja fenomena detinjstva i podsticanje društveno odgovorne komunikacije namenjene dobrobiti dece. Najvažniji projekti UG Žute Patalone, pored kontent platforme @zutepatalone i godišnje smotre Kampanje sa svrhom su iniciranje Dana ranog detinjstva, osnivanje Instituta za proučavanje detinjstva, godišnja smotra društveno odgovornih igračaka Igračke sa svrhom, Montesori jezik – online logopedsko savetovalište i Montesori matematika – projekat finansijske pismenosti za najmlađe.

Danas postoji opredeljenje da se ciljevi održivog razvoja, definisani od strane UN, uključuju u strategije poslovanja i postizanje profita koji vraća zajednici. Želimo da podstaknemo korporacije da komunikacione ciljeve usklade sa interesima javnosti, i to tako da uočavanjem društvenih problema pomažu u rešavanju komunicirajući svoje vrednosti. Pomoć onima kojima je najpotrebnija uključuje i uticaj na buduće generacije, i to sistemski i preventivno. Najvažniji zajednički posao koji imamo je da unapredimo živote najmlađih, a to je zato što verujemo da samo srećno detinjstvo može doprineti boljitku svih.

U budućnosti, smotra će dobiti takmičarski karakter i nagrađivaće društveno odgovorne kampanje namenjene dobrobiti dece.


Oceni tekst

5,00 od 5
Loading...

Komentari