Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno!

Oglašavanje

spot_img

POSAO & PRAKSA

#KampanjaNaDar: Dobro za sve socijalno preduzeće je!

Povodom 5. rođendana, Marketing mreža pokrenula je društveno odgovornu akciju #KampanjaNaDar, a koju je podržalo i aktivno se uključilo čak 17 socijalnih preduzeća i udruženja, kao i kreativnih, PR i digitalnih agencija u Srbiji. Među njima je i agencija Smart Vision, koja će u okviru ove akcije donirati kampanju socijalnom preduzeću Agro Iris.

Tim povodom, razgovarali smo sa Dragana Marinković Dimitrijević, Key Account Managerom agencije Smart Vision i Igorom Kojčićem, predsednikom Upravnog odbora socijalnog preduzeća Agro Iris, brend Zadruga.

Šta vas je motivisalo da se uključite u akciju #KampanjaNaDar? Koliko je važno da se na kreativan način priča po različitim problemima u Srbiji?
Smart Vision: Socijalna preduzeća u Srbiji se susreću sa brojnim poteškoćama u poslovanju, sa kojima se uostalom susreću i ostali biznisi u razvoju, samo je u ovom slučaju situacija još “zakomplikovana” ciljevima socijalnih preduzeća koja po definiciji rade za dobrobit zajednice i nepostojanjem jasne zakonske regulative u ovoj oblasti poslovanja i organizovanja. Zbog ovakve situacije su socijalna preduzeća primorana da se primarno bore da uspostave modele poslovanja, proizvodnje, kvaliteta, organizuju rad, bave se prodajom, a marketing često u poslovanju ovakvog preduzeća bude na poslednjem mestu, delimično iz finansijskih razloga, delimično zbog nedostatka vremena i kapaciteta.
Drago nam je da smo u mogućnosti da budemo podrška jednom socijalnom preduzeću i pomognemo klijentu da svoje proizvode predstavi na pravi način, a Smart Vision tim je time svakako dobio i novi izazov kada je reč o malo drugačijoj vrsti komunikacije i priliku da svoju ekspertizu usmeri ka pomoći preduzećima i firmama ovog tipa.

Argo Iris: Promocija naših proizvoda i modela poslovanja zasnovanog na principima socijalnog preduzetništva je jedan od osnovnih preduslova za održivost i razvoj našeg preduzeće a samim tim i za dostizanje naših socijalnih ciljeva. Komparativnu prednost naših proizvoda, u odnosu na konkurenciju, možemo ostvariti isključivo promovisanjem dodatne vrednosti našeg proizvoda koji karakteriše njegov socijalni karakter. Naravno, ova komparativna prednost i tržišna diferencijacija moguća je samo pod pretpostavkom dostizanja ostalih proizvodnih, distributivnih i marketinških standarda, što je svakako cilj socijalnih preduzeća. Kreativan pristup i inovativni modeli preduzeća zasnovani na principima socijalnog preduzetništva mogu uspostaviti efikasne i održive sisteme koji pored vršenja ekonomskih funkcija mogu doprineti rešavanju različitih društvenih problema i aktivirati različite, trenutno zarobljene resurse. #KampanjaNaDar će sigurno doprineti promociji socijalnog preduzetništva i socijalnih preduzeća, i mi imamo veliki motiv da preuzmemo svoju ulogu u tome.

Zašto je važno umrežavanje, kao i da zajedničkim snagama unapredimo zajednicu?
Smart Vision: Socijalna preduzeća doprinose uvećanju društvene kohezije, akumulaciji socijalnog kapitala i ravnomernijem ekonomskom razvoju, ali često nisu u mogućnosti da se u okviru svog poslovanja, ili kako bismo mi to rekli – interno, pozabave pitanjima komunikacije svoje ideje i njene realizacije. Zato je vrlo važno da su marketinške i PR agencije spremne da svoje snage udruže međusobno, ali i sa socijalnim preduzećima, kako bismo pomogli unapređenje zajednice na najbolji mogući način. Umrežavanje naših veština i resursa sa ciljem da socijalnim preduzetnicima pomognemo da pokrenu, vode i održe svoja preduzeća u Srbiji je svakako i jedan od najlepših ciljeva projekta #KampanjaNaDar-

Agro Iris: Imajući u vidu nedostatak kapitalnih sredstava za ulaganje, udruživanje resursa, znanja i iskustva je ključno važno za pokretanja socijalnih preduzeća koja mogu dati veliki doprinos u rešavanju najrazličitijih društvenih problema u zajednici. Senzibilitet socijalnih preduzeća u fer raspodeli dobiti po različitim fazama proizvodnje, što ne isključuje rentabilno poslovanje, i reinvestiranje profita za rešavanje različitih društvenih problema u zajednici su, po našem viđenju, dve ključne stvari zbog kojih socijalna preduzeća mogu značajno doprineti socio-ekonomskom napretku lokalnih zajednica.

Zašto su, po vašem mišljenju, socijalna preduzeća/udruženja, ali i kreativna industrija važni za razvoj privrede Srbije?
Smart Vision: Kreativnost i kreativna rešenja su neizostavan i vrlo važan resurs koji kompanije imaju na raspolaganju za poboljšanje svog poslovanja i konkurentnosti, pogotovo u doba razvoja digitalnih kanala komunikacija i novih ekonomskih modela koji zahtevaju posebnu pažnju. U tom kontekstu kreativna industrija ispunjava svoju ekonomsku i finansijsku funkciju i u našoj zemlji doprinoseći sveukupnom razvoju privrede, a predstavlja i svojevrstan pokretač mnogih drugih industrijskih grana.

Agro Iris: Zato što pored svojih ekonomskih i tržišnih ciljeva imaju jasnu socijalnu misiju, odnosno svoje jasno definisane socijalne ciljeve. To znači da socijalna preduzeća kroz različite ekonomske aktivnosti, uvažavajući sve tržišne uslove i potrebe za rastom i razvojem, generišu ekonomske aktivnosti svojih saradnika, partnera, dobavljača, zapošljavaju ljude iz socijalno ugroženih kategorija, i reinvestiraju svoj profit ili deo svog profita u razvoj socio-ekonomske aktivnosti što će dovesti do boljitka šireg društvenog soja.

Intervju pripremila: Ivana Parčetić Mitić

OGLAŠAVANJE

spot_img

PROJEKAT

spot_img

PROJEKAT

spot_img

Anketa

Koji projekat Marketing mreže Vam je omiljen ili se rado u njega uključujete?

Oceni tekst

5,00 od 5
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Povezani tekstovi

POSTAVI KOMENTAR

Molimo unesite Vaše ime
Molimo unesite Vaš komentar!