Kako odabrati agenciju za odnose s javnošću?

REGION – Povodom ukidanja zabrane angažovanja agencija za odnose s javnošću za tela državne uprave i kompanije u pretežnom vlasništvu države, HURA preporučuje korišćenje „Smernica za uspešnu sproveđenje konkursa (pitcheva)“.

Konkursi su put prema efikasnijim komunikacijskim rešenjima, harmoničnijim ili konstruktivnijim radnim odnosima, a ponekad su i finansijski isplativiji. U slučajevima kada javna nabavka nije obavezna preporučuju korišćenje smernica HURA-e za sprovođenje konkursa i odabir agencije koje se oslanjaju na međunarodnu praksu koja je usuglašena među kompanijama u sklopu Svetskog udruženja oglašivača (WFA – World Federation of Advertisers) i agencijama u sklopu Evropskog udruženja agencija za tržišno komuniciranje (EACA). Smernice za uspešno sprovođenje konkursa razvijene su radi poboljšanja ovog procesa i pružanja još kvalitetnije usluge klijentima i svim tržišnim komunikatorima.

Kad je reč o odabiru agencija za odnose s javnošću putem javne nabavke, za tela državne uprave i kompanije u pretežno državnom vlasništvu, Hrvatsko udruženje društava za tržišno komuniciranje (HURA) kao vodeće strukovno udruženje u sektoru tržišnih komunikacija u Hrvatskoj zalaže se za jasno postavljanje kriterijuma i načina vrednovanja pristiglih ponuda kako bi čitav proces javne nabave bio transparentan za dobrobit struke odnosa s javnošću, ali i naručioca i širu javnost.

Smernice možete preuzeti na linku: http://hura.hr/dobra-praksa/preporuke-za-provedbu-natjecaja/


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari